Ingezonden persbericht


Gereedmelding woningen: gemeenten zetten bouwbranche op verkeerde been

Door het woningtekort staat de woningbouwproductie onverminderd hoog op de maatschappelijke agenda. De streefcijfers voor woningbouw lagen tot voor kort tussen de 80.000 en 100.000 woningen per jaar. Die streefcijfers zijn naar beneden aangepast. Desondanks is het aantal gereedgekomen woningen nog altijd een beladen cijfer. Met smart keek men uit naar de totaalcijfers van 2007. En wat blijkt? Er zijn maar liefst 80.193 woningen gereedgekomen. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2006. Een mooi groeicijfer, maar wel een groeicijfer dat enige uitleg vereist.

In het laatste kwartaal van 2007 werd zelfs een record gebroken. Er werden maar liefst 38.269 woningen gereedgemeld bij het CBS. Traditioneel zijn het aantal gereedmeldingen in het laatste kwartaal het hoogst. De laatste jaren blijkt dat deze invloed van het laatste kwartaal groeit en dat het woningbouwcijfer valt of staat met de manier waarop gemeenten met hun meldingsplicht omgaan. Zo ontbraken het aantal gereedgekomen woningen in Amsterdam geruime tijd in de cijfers, wat zorgde voor een vertekend beeld. In december 2007 hebben gemeenten die over de eerdere maanden in 2007 geen of weinig gegevens hadden opgegeven, deze ontbrekende gegevens alsnog opgegeven. Het record van 38.269 opgeleverde woningen is hier sterk door beïnvloed.

Invloed BAG nader onderzocht
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2008 de wet voor de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) aangenomen. In deze wet wordt geregeld dat gemeenten een beperkt aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bij gaan houden in één geautomatiseerd systeem. Gezien het onverwacht hoge aantal gereedgekomen woningen in 2007 zijn de cijfers nader onderzocht. Hierbij is gekeken of deze meldingen zijn beïnvloed door de werkzaamheden die de gemeenten voor de BAG al gedaan zouden hebben. Met andere woorden: zijn gemeenten de administratie over een aantal jaren op orde aan het maken? Het aandeel van de opgeleverde woningen dat op 1 januari 2007 al bewoond was, wijkt niet af in vergelijking met 2006. De BAG heeft de cijfers dus nog niet beïnvloed.

Sterke groei aandeel appartementen Behalve het jaar van de administratieve achterstand is 2007 ook het jaar van de appartementen. Het aandeel appartementen nam in 2007 sterk toe: van de 100 opgeleverde woningen waren er 38 een appartement. In 2000 was dit nog maar bij 25 van de 100 opgeleverde woningen het geval. Er zijn in 2007 in totaal 30.740 appartementen gereedgekomen. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van 2006. Er zijn zowel meer huur- als koopappartementen opgeleverd, maar de stijging zit vooral in de opgeleverde koopappartementen. Ook bij de groei van het aantal appartementen speelt de ontwikkeling tijdens het laatste kwartaal van 2007 een belangrijke rol. December staat garant voor ruim een derde van alle appartementen die in 2007 gereed zijn gemeld. Vooral de gemeente Amsterdam trekt hierbij de nodige aandacht door in december maar liefst 3.940 meergezinswoningen gereed te melden.

Vraag om transparantie
De ontwikkeling van de woningbouwcijfers tijdens het laatste kwartaal van 2007 heeft veel partijen op het verkeerde been gezet. Het is zeer wenselijk dat de Nederlandse gemeenten de administratie van gereedmeldingen voor woningen structureel gaat aanpakken. BouwKennis weet uit ervaring dat een groot aantal partijen binnen de bouwkolom de woningbouwcijfers betrekt bij het maken van strategische plannen. Tevens zijn de woningbouwcijfers hete hangijzers in de afspraken tussen de gemeenten en het ministerie van VROM. Transparantie is dus gewenst.

BouwKennis is uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. De producten van BouwKennis ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het beleid. Voor meer informatie over BouwKennis of om u in te schrijven voor de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief, kijk op www.bouwkennis.nl.