Time : 11:27:44
Date : 26 March 2008
Sender Name: Federale Politie - Police Federale

Een Negroïde man vermoord te Antwerpen - Identificatie

De politie vraagt - op verzoek van de procureur des Konings van Antwerpen en onderzoeksrechter Van Wambeke - om volgend opsporingsbericht te verspreiden :

(foto slachtoffer)
Op 28 december 2007 werd in de omgeving van de
D'Herbouwillekaai/Olieweg te ANTWERPEN het lichaam gevonden van een negroïde man.
Uit het onderzoek bleek dat de man werd gedood met een vuurwapen. De man had contacten in Nederland en vermoedelijk verbleef hij er ook.

Tot op de dag van vandaag is het slachtoffer nog niet geïdentificeerd.
De onderzoekers zijn op zoek naar personen die deze man herkennen of inlichtingen kunnen geven over zijn identiteit of zijn verblijfplaats.
Alle nuttige informatie en tips zijn welkom via het gratis telefoonnummer

0800 91.119.

Mailen kan ook via opsporingen@politie.be"
En u kan het bericht nalezen op de politiewebsite : www.politie.be

Link to Press Release - NL Link to Press Release - FR