Gemeente De Wolden

    [pic][pic][pic][pic]

Zuidwolde, 26 maart 2008

Persbericht

Samenwerkingovereenkomst brandweer ZuidWest

Op dinsdag 25 maart is de samenwerkingsovereenkomst brandweer ZuidWest ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. De ondertekening vond plaats in kazerne Noordwijk in De Wolden. Brandweer ZuidWest bestaat uit 24 beroepskrachten en 230-240 vrijwilligers. Zij richt zich op een verzorgingsgebied van bijna 130.000 inwoners.

De ondertekening is een mijlpaal in het bestuurlijk proces; samenwerken doen de vier gemeenten vanaf 2007 in een praktijkpilot. Het doel van de samenwerking is de brandweerzorg binnen en tussen de vier gemeenten efficiënter en effectiever te organiseren en daarnaast de kwetsbaarheid van de brandweerzorg te verkleinen.
De gekozen vorm van samenwerken is uniek in Noord-Nederland en leidt tot versterking van de beroepsondersteuning aan de vrijwilligers.

In 2006 gaven de burgemeesters opdracht aan de brandweercommandanten om onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking.
In gezamenlijk overleg is er een notitie opgesteld. Hierin werden de kaders aangegeven om de samenwerking via twee pilots vorm te geven.

In 2007 zijn de pilots van start gegaan met accenten op de financiële aspecten en de praktijk. De uitvoering van de pilots is uitgevoerd onder leiding van vijf teamleiders binnen het backoffice (bedrijfs- en ondersteuningsbureau).

Commandant Ike Kortleven:
'De beroepskrachten geloven onvoorwaardelijk in een vrijwillige brandweer. De backoffice faciliteert de vrijwilligers zo optimaal mogelijk. Dit wordt bijvoorbeeld tastbaar in het verhogen van beter afgestemde en kwalitatief hoogwaardige oefeningen. Daarnaast zijn de werkzaamheden ook gericht op aspecten zoals proactie en preventie, personeel en repressie, materieel en bedrijfsvoering. Deze vijf pijlers binnen brandweer ZuidWest worden aangevuld met het verder optimaliseren van de communicatie vanuit het backoffice en de korpsen onderling.'

Naast de officiële ondertekening wordt voor alle vrijwilligers op zaterdag 24 mei aanstaande een feestelijke brandweerrally georganiseerd.

/////////////////////////////////////

Noot van de redactie:   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmieke Paters, communicatieadviseur brandweer ZuidWest Drenthe, tel. (0528) 378241 of 06-10 224 335.---- --