Gemeente Heerlen

Jij bent aan de beurt!
Oproep jeugd om met de gemeente mee te denken

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar en woonachtig in Heerlen krijgen de kans om mee te denken aan verbeteringen in de buurt of goede ideeën kenbaar te maken bij de gemeente. 'Jij bent aan de beurt!' is een jeugdparticipatieproject van de gemeente Heerlen, waarvoor E 7500,00 beschikbaar is gesteld om een zelf bedacht idee of plan van jongeren samen met de gemeente uit te voeren.

Met het project 'Jij bent aan de beurt!' roept de gemeente jongeren op om hun idee of plan kenbaar te maken. De jeugd laat vaak duidelijk merken dat zij in hun buurt of stadsdeel iets missen, of dat het op gebied van ontspanning, cultuur, muziek of sport allemaal beter kan. Om de jeugd te laten participeren mogen ze meedenken en een plan maken. De jongeren zijn nu zelf aan de beurt om hun idee aan te dragen én uit te voeren.

Dat kunnen ze doen door vóór 1 juni 2008 een idee in te brengen. Dit kan door een aanmeldingformulier op te vragen via www.heerlen.nl (beleid/plannen/Jij bent aan de beurt) en ingevuld terug te sturen naar de gemeente. Komt het idee als beste uit de bus, dan regelt de gemeente met de ideeëndrager de uitvoering. En als er meer goede ideeën zijn, dan wordt het bedrag verdeeld over meerdere plannen. Samen een goed plan indienen mag ook. Op 9 juni krijgen de jongeren de kans om het idee bij de gemeente te presenteren.

Gemeente Heerlen, 26 maart 2008
Afdeling Communicatie
Marlie Dix, (045) 5604364
Algemeen persnummer: (045) 5604070
Persnummer buiten kantooruren: 06 - 30731041
e-mail: persvoorlichting@heerlen.nl

-----------------------


---- --