Landelijke actie voor psalm 43 op zondag 4 mei


vergeten geuzenpsalm past in thema mensenrechten dodenherdenking

NATIONAAL, 20080326 -- Psalm 43 is van nationale betekenis. Deze psalm verdient daarom in alle kerken, samenkomsten en herdenkingen in het land op zondag 4 mei een prominente plaats te krijgen. De Dordtse brede werkgroep 4 mei en de Wihelminakerk (www.dewilhelminakerk.nl) lanceren deze actie om op de dag van de dodenherdenking psalm 43 overal te laten klinken.

De initiatiefnemers vinden de psalm zowel van diep religieuze betekenis als van groot historisch belang. De tekst past tevens wonderwel in het landelijke 4 mei thema voor dit jaar: mensenrechten en solidariteit.

De psalm klonk op 13 maart 1941 in de gevangenis - het zogeheten Oranjehotel - in Scheveningen onder dramatische omstandigheden. Die dag werden achttien mannen (vijftien mensen van de verzetsgroep de Geuzen en drie Amsterdamse februaristakers) uit hun dodencel gehaald. Vlak voor dat moment klonk in een aantal cellen eerst het Wilhelmus. Toen zij door de bezetters in een rij in de gang van het cellencomplex werden opgesteld, zongen de mannen eerst aarzelend en al snel hardbaar voor medegevangenen in hun cellen psalm 43 vers 4: ,,Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van Vreugd". Op weg naar de executie op de fusilladeplaats de Waalsdorpervlakte nabij Den Haag waren er zinnen met een ingrijpende, dubbele betekenis en vol perspectief met de dood voor ogen: ,,Die na kortstondig ongeneugt mij eindeloos verheugt."

De bezetters wilden na een door veel publiciteit omgeven showproces en de executie een voorbeeld stellen aan de Nederlandse bevolking om de mensen angst in te boezemen. De achttien mannen werden daarna algemeen bekend door "het lied der achttien doden", het verzetsgedicht van Jan Campert.

De plaats in de duinen waar zij op die gedenkwaardige dag, 13 maart 1941 rond vijf uur in de middag, werden omgebracht, kreeg snel na de oorlog landelijke betekenis. De eerste nationale dodenherdenking, op de Waalsdorpervlakte, werd op de fusilladeplaats op 4 mei 1946 gehouden. Al meer dan twintig jaar klinkt elk jaar psalm 43 ook op 13 maart op de Geuzenherdenking in de Grote kerk van Vlaardingen. Na die herdenking werd in Dordrecht de actie voor psalm 43 bekend gemaakt.

Volgens de initiatiefnemers uit Dordrecht is het de hoogste tijd om die ,,vergeten" psalm eindelijk een landelijke, prominente plek te gaan geven in herdenkingen op of rond zondag 4 mei. In vers 1 van psalm 43 verwijst de tweede zin, een vraag aan God, direct naar rechten van de mens: ,,Strijd voor mijn recht en maak mij vrij". Dat past perfect in het thema mensenrechten, dat door het nationaal comit? 4 en 5 mei als thema is gekozen.

In Dordrecht hebben de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact, waarbij tientallen geloofsgemeenschappen zijn aangesloten, zich achter de inzet gesteld van de brede werkgroep 4 mei en de Wilhelminakerk om psalm 43 van grote betekenis te laten zijn. Meer dan tien kerken in Dordrecht hebben al laten weten die psalm op zondag 4 mei een plaats te gaan geven. Ook uit het land beginnen soortgelijke reacties binnen te komen.

De Dordtse Wilhelminakerk - een bij een verzetskerk zeer treffende naam - plaatst psalm 43 op zondag 4 mei in het hart van de eigen eredienst en tevens is de psalm het draaipunt in een nieuwe, brede herdenking.

Dominee/predikant Ries van der Zouwen zal, na een door orkest, solisten en koor uitgevoerde Bachcantate "Komm, du S??e Todesstunde" , dat inleiden.

Voor de Wilhelminakerk heeft psalm 43 ook een eigen historische betekenis. Verzetsstrijder Leendert Keesmaat, ??n van de achttien, werd in Dordrecht geboren en opgeleid. Hij kerkte in de Wilhelminakerk. Keesmaat heeft als ??n van de achttien vanaf 1945 een eregraf op de Dordtse begraafplaats de Essenhof.

Achtergrond informatie over de inzet om psalm 43 eindelijk van nationale betekenis te laten zijn en de nieuwe brede herdenking in Dordrecht op zondag 4 mei op de website www.dewilhelminakerk.nl.

Ingezonden persbericht