CDA ZH maakt zich zorgen over onveilig vrachtverkeer op Westvoorneweg


DEN HAAG, 20080326 -- Het CDA Zuid-Holland stelt in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten voor om het sluipverkeer van zware vrachtauto's op de Westvoorneweg aan banden te leggen. Door werkzaamheden aan de N57 wordt deze provinciale weg nu veelvuldig gebruikt als sluiproute voor vrachtverkeer van en naar de Maasvlakte.

Het feit dat tientallen vrachtauto's met containers gebruik maken van deze provinciale weg leidt tot gevaarlijke situaties. De Westvoorneweg is niet ingericht voor zwaar vrachtverkeer, de weg is daarvoor te smal, en hierdoor is het in de praktijk al verschillende malen voorgekomen dat men heeft moeten uitwijken om ongevallen te voorkomen. Daarnaast is de situatie op dit moment extra gevaarlijk voor fietsers die op dit stuk van de weg gebruik moeten maken van de rijbaan omdat er geen fietspad is naast de weg.

CDA Statenleden Marco Heemskerk en Peter Lamers maken zich ernstige zorgen over de ontstane situatie en wijzen er bij GS op dat de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen onvoldoende zijn. Zij vragen GS daarom het voorstel van de gemeenteraad van Westvoorne, dat een tijdelijk verbod omvat voor vrachtauto's met uitzondering van bestemmingsverkeer voor Rockanje en Westvoorne, over te nemen. De CDA Statenleden zijn een groot voorstander van dit voorstel omdat vrachtverkeer op deze wijze gedwongen wordt gebruik te maken van de N15 en N57. Zij dringen er bij GS op aan om snel in actie te komen zodat er spoedig een einde komt aan de huidige gevaarlijke verkeerssituatie.

Statenfractie CDA Zuid-Holland