Sociaal-Economische Raad

PERSBERICHT

Rinnooy Kan wil zuinig zijn op Nederland

26 maart 2008 - Nederland moet zuiniger zijn op de eigen talenten. Die oproep doet SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan vanmiddag in de Hofstadlezing. Volgens Rinnooy Kan wordt er in Nederland veel talent verkwist doordat jongeren te vaak zonder diploma hun middelbare school verlaten. Wie wel een diploma haalt, heeft het vaak moeilijk om door te stromen naar een opleiding van een hoger niveau.

De SER-voorzitter wijst erop dat in Nederland iemands sociaaleconomische achtergrond nog altijd van grote invloed is op zijn onderwijscarrière. Wie op jonge leeftijd al een taalachterstand oploopt, haalt die later vaak nauwelijks meer in. Volgens Rinnooy Kan is dit niet alleen onrechtvaardig ten opzicht van de getroffenen, maar ook nadelig voor de samenleving als geheel. "Het is fataal voor onze ambities als kenniseconomie."

Rinnooy Kan pleit niet voor een nieuwe grote onderwijshervorming, maar wel voor een aantal kleinere aanpassingen. Zo wil hij dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van voorschoolse educatie omhoog gaat en dat het laatbloeiers makkelijker wordt gemaakt om via het stapelen van diploma's het hoogst mogelijke onderwijsniveau te bereiken. Ook zullen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven meer geld moeten uitgeven aan onderwijs en onderzoek.

In zijn lezing pleit Rinnooy Kan ook voor zuinigheid op de docenten die het goede onderwijs moeten verzorgen, voor een verstandige omgang met de schaarse ruimte, de cultuur en de typisch Nederlandse manier waarop werkgevers en werknemers met elkaar samenwerken. "Soms heb ik wel eens de indruk dat onze overlegeconomie, onder de wat versleten naam van het 'poldermodel'succesvoller is als internationaal exportproduct dan als bron van nationale vreugde."

De Hofstadlezing is een jaarlijks initiatief van het Algemeen Dagblad en Ernst & Young en wordt uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag. In 2007 verzorgde Shell-topman Jeroen van der Veer de lezing, in 2006 eurocommissaris Neelie Kroes.