Agfa-Gevaert Group

Uitspraak van het Duits Federaal Arbeidshof (BAG) in dossier Agfa-Gevaert


* Mortsel, België

* March 26, 2008 18:00

Het Federaal Arbeidshof (Bundesarbeitsgericht - BAG) in Erfurt (Duitsland) heeft op 20 maart 2008 uitspraak gedaan in 3 dossiers waarin voormalige medewerkers van AgfaPhoto GmbH een schadevergoeding en/of ontslagvergoeding geëist hadden van Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Onder voorbehoud van de nog uit te vaardigen motivering van deze uitspraak van het Federaal Arbeidshof stelt Agfa-Gevaert het volgende vast:

De 8^e Kamer (Senat) van het BAG besliste in 2 dossiers om betalingen in het kader van een brugpensioen toe te kennen aan de eisers, aangezien de informatiebrief van oktober 2004 over hun overgang naar AgfaPhoto GmbH gedeeltelijk onvolledig zou geweest zijn. Volgens het Hof moeten andere lopende zaken wegens verschillende inhoud geval per geval beoordeeld worden. Op de volgende zitting van het Hof, op 24 juli 2008, zal het BAG vermoedelijk 10 andere zaken behandelen.

Agfa-Gevaert ziet deze uitspraak van het Hof als een stap naar het oplossen van tot nu toe open juridische vragen. Agfa-Gevaert blijft nog steeds overtuigd dat het de betrokken medewerkers bij de verkoop volledig en correct geïnformeerd heeft en dat het alle wettelijk voorziene consultatieverplichtingen - tegen de achtergrond van een tot op heden onzeker juridisch referentiekader - correct uitgevoerd heeft. De relevante informatiebrief werd gezamenlijk met dhr. Emans en zijn raadgevers opgesteld en nadien door de werknemersvertegenwoordigers goedgekeurd.

In een derde dossier wees het Federaal Arbeidshof de eis van een voormalige AgfaPhoto-werknemer af. Deze had de betaling van een schadevergoeding door Agfa-Gevaert geëist, alhoewel hij destijds geen bezwaar gemaakt had tegen zijn overgang naar AgfaPhoto GmbH. In dit geval wees het Hof er duidelijk op dat een bezwaar tegen de overgang slechts beperkt in de tijd mogelijk is voor het verbeurt. Agfa-Gevaert krijgt met de uitspraak in dit derde dossier de bevestiging dat buiten een beperkt aantal gevallen er geen nieuwe arbeidsrechtelijke schadevergoedingsgevallen mogelijk zullen zijn.

Bij de verkoop van de divisie Consumer Imaging aan AgfaPhoto in november 2004 was Agfa-Gevaert er van overtuigd dat dit de beste oplossing was voor de werknemers. In het kader van de toenmalige overeenkomst is zijn - op enkele uitzonderlingen na - alle betrokken werknemers overgegaan naar AgfaPhoto GmbH en daardoor naar een juridisch en organisatorisch onafhankelijke vennootschap. Na de insolventie van AgfaPhoto GmbH heeft Agfa-Gevaert zich bereid verklaard om de zgn. "Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (BQG - een tewerkstellingsstructuur naar Duits recht) mee te financieren om zo de sociale nadelen voor de voormalige medewerkers te beperken. Door deze BQG zijn vele toenmalige AgfaPhoto-medewerkers er binnen het jaar (maximale verblijfduur van een werknemer) in geslaagd om in dienst te treden bij andere bedrijven.

Daarenboven heeft Agfa-Gevaert in talrijke gevallen financiële ondersteuning aangeboden aan medewerkers, die door hun individuele arbeidsrechtelijke situatie als het gevolg van de insolventie sociaal benadeeld waren.

Agfa-Gevaert stelt tenslotte het volgende vast: De regelmatige beweringen van de eisers en de herhaling hiervan in de media dat Agfa-Gevaert zijn voormalige medewerkers "bedreigd" heeft bij de overgang houdt geen steek. Op het ogenblik van de verkoop van het bedrijf was een latere insolventie van AgfaPhoto GmbH niet voorspelbaar. Agfa-Gevaert is dan ook niet verantwoordelijk voor de sociale gevolgen van de insolventie.

Agfa-Gevaert heeft, zoals in het verleden reeds herhaaldelijk werd benadrukt, voldoende provisies aangelegd ingeval deze nodig zouden zijn voor uitspraken voor terugbetaling aan vroegere medewerkers.