Slotdividend 2007 Koninklijke DSM N.V.


De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DSM van 26 maart 2008 heeft een besluit goedgekeurd waarin het dividend over 2007 is vastgesteld op EUR 1,20 per gewoon aandeel met een nominale waarde van EUR 1,50. Rekening houdend met het op 22 augustus 2007 uitgekeerde interimdividend van EUR 0,33 per gewoon aandeel bedraagt het slotdividend over 2007 EUR 0,87 per gewoon aandeel.

Dit slotdividend zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen op 27 maart 2008 bij het sluiten van de beurs gehouden aantal gewone aandelen. Dit slotdividend van EUR 0,87 zal geheel in contanten worden uitgekeerd, na inhouding van 15% dividendbelasting, en zal vanaf 24 april 2008 betaalbaar worden gesteld. Het aandeel DSM zal vanaf 28 maart 2008 ex-dividend worden genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het door ANT beheerde aandelenregister zullen door ANT worden ingelicht over de uitkering waarop zij recht hebben.

Houders van aandelen aan toonder die op een effectenrekening worden aangehouden zullen het slotdividend ontvangen via de bank of makelaar die de aandelen op 27 maart 2008 beheert. Het dividend zal aan hen betaalbaar worden gesteld door tussenkomst van ABN AMRO Bank N.V. in Amsterdam.

ABN AMRO Bank N.V. biedt alle DSM-aandeelhouders de mogelijkheid om deel te nemen aan een regeling voor herbelegging van dividend (dividend reinvestment plan, DRIP). Zie voor meer informatie het beleggersgedeelte van de DSM-website www.dsm.com.


DSM - de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming
Koninklijke DSM N.V. creëert innovatieve producten en diensten op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. DSM's producten en diensten worden wereldwijd gebruikt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen die het leven gezonder, duurzamer en aangenamer maken. Voorbeelden van eindmarkten zijn voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, producten voor persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto's, coatings en verf, elektrotechnische en elektronica-producten, producten voor persoonlijke bescherming en producten voor de bouw. DSM heeft een jaaromzet van bijna EUR 8,8 miljard en biedt werk aan zo'n 23.000 mensen wereldwijd. Het hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland en de onderneming heeft vestigingen op vijf continenten. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is te vinden op: www.dsm.com