DSM maakt uitkomsten Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend


Koninklijke DSM N.V. hield vandaag zijn Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De volgende besluiten werden goedgekeurd:


Vaststelling van de Jaarrekening 2007

Vaststelling dividenduitkering over 2007 (zie separaat persbericht)

Kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor het boekjaar 2007

Herbenoeming van de heer C. Herkströter en de heer E. Kist als leden van de Raad van Commissarissen

Benoeming van mevrouw L. Gunning-Schepers tot lid van de Raad van Commissarissen

Aanpassing van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur

Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen

Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen

Vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van aandelen

Keuze voor het gebruik van de Engelse taal voor het jaarverslag en de jaarrekening


DSM - de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming
Koninklijke DSM N.V. creëert innovatieve producten en diensten op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences die bijdragen aan de kwaliteit van het leven. DSM's producten en diensten worden wereldwijd gebruikt in een breed scala van eindmarkten en toepassingen die het leven gezonder, duurzamer en aangenamer maken. Voorbeelden van eindmarkten zijn voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, producten voor persoonlijke verzorging, geneesmiddelen, auto's, coatings en verf, elektrotechnische en elektronica-producten, producten voor persoonlijke bescherming en producten voor de bouw. DSM heeft een jaaromzet van bijna EUR 8,8 miljard en biedt werk aan zo'n 23.000 mensen wereldwijd. Het hoofdkantoor van DSM is gevestigd in Nederland en de onderneming heeft vestigingen op vijf continenten. DSM is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is te vinden op: www.dsm.com.