Ingezonden persbericht


Health Services Nederland BV Rondeboslaan 35, 9936 BJ Delfzijl Antwoordnummer 3100, 9936 ZX Farmsum The Netherlands T +31 (0)88 - 476 00 01

F +31 (0)88 - 476 00 02

@ info@healthsn.nlHealth Services Nederland biedt substantiële kostenbesparing op geneesmiddelenuitgaven

Delfzijl, 26 maart 2008 - Op de uitgaven voor geneesmiddelen kan een substantiële en meetbare kostenbesparing worden behaald van minimaal 500 miljoen. De oplossing: de

verwerking van herhaalrecepten centraliseren waarbij de huisartsenpraktijk als logistiek afleverpunt dient. Met De Centrale Apotheek kan dit doel worden bereikt.

De Centrale Apotheek, gevestigd in Delfzijl, is een nieuw initiatief van Health Services Nederland voor de centrale verwerking van herhaalrecepten. Deze herhaalrecepten zijn via De Centrale Apotheek binnen een dag overal in Nederland beschikbaar. Het afleveradres kan de huisartspraktijk zijn, maar De Centrale Apotheek kan medicijnen ook, in overleg met de huisarts, bij de patiënt thuis bezorgen.

De Centrale Apotheek hanteert het adagium dat de huisarts als zorgverlener centraal dient te staan in de eerstelijns gezondheidszorg. Directeur Hans Boerema van Health Services Nederland: "Deze opzet sluit aan bij het groeiende besef van de huisarts dat hij zijn rol als regisseur van de ketenzorg dient te vervullen en dat herhaalmedicatie een wezenlijk onderdeel vormt van die zorg."

Op dit moment onderzoekt Health Services Nederland of werken volgens het concept van De Centrale Apotheek tot onkosten leidt voor de betrokken huisartsenpraktijk. Blijkt dit inderdaad het geval, dan wil Health Services Nederland de huisartsen hiervoor op basis van de kostprijs `compenseren'. "Uiteraard kan er alleen sprake van compensatie zijn als dat mogelijk is binnen de bestaande wettelijke structuur. Belangenverstrengeling tussen huisarts en apotheek is namelijk ontoelaatbaar krachtens de Geneesmiddelenwet en daar staan wij volledig achter", benadrukt Boerema. "Wij streven louter naar doelmatigheid en kwaliteitsverhoging, waarbij de vrije apotheekkeuze van de patiënt gewaarborgd blijft."

Om ook bij een eerste recept de uitlevering van medicijnen mogelijk te maken, heeft Health Services Nederland medisch-farmaceutische steunpunten in oprichting. Onlangs is een apotheek gevestigd in Arnhem. "Overname van andere apotheken of het vrij vestigen van apotheken in de toekomst sluiten wij niet uit. Samenwerking met bestaande apotheken is eveneens mogelijk", besluit Boerema.

Over Health Services Nederland
Health Services Nederland is in februari 2007 gestart en richt zich op het initiëren en realiseren van innovatieve projecten in de gezondheidszorg. Onder de vlag van Health Services Nederland vallen, naast De Centrale Apotheek, ook de medisch-farmaceutische groothandel Health Services & Logistics en HuisartsCentraal.


Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht