Consumentenbond

26 maart 2008

Laat gemeenten aantal koopzondagen bepalen

Gemeenten moeten samen met consumenten en winkeliers op lokaal niveau bepalen of en wanneer de winkels open moeten. De Consumentenbond heeft zijn standpunt ook aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. In tegenstelling tot berichten in de media gaat de Consumentenbond geen actie voeren samen met de VVD en organisaties van winkeliers om het aantal koopzondagen te verruimen.

In plaats van het Rijk moeten gemeentes de bevoegdheid krijgen om zelf het aantal koopzondagen en openingstijden te regelen. Consumenten en winkeliers kunnen vervolgens op gemeentelijk niveau invloed uitoefenen (zoals het referendum in Utrecht heeft aangetoond). Een logisch gevolg hiervan is wel dat het huidige wettelijke maximum van 12 koopzondagen komt te vervallen. Daarnaast moet transparanter worden wanneer in welke steden op zon- en feestdagen de winkels open zijn.