Perdu

Inhoud Perdu Nieuwsbrief:

AVONDEN:
Vr. 28 Maart: Ontleende Woorden II: Over Karl Kraus en Walter Benjamin Vr. 4 April: Rimbaud: een taal vinden

TE GAST:
Zo. 30 maart: Laksmi Pamuntjak - interview
Do. 3 april: Arnoud van Adrichem - presentatie poeziedebuut ⤤oeVis'

BERICHT:
Nieuwe dossiers online
Perdu en InLetterland

CONTACT & RESERVEREN


-------------------------------------------

AVONDEN:
Ontleende Woorden II: Over Karl Kraus en Walter Benjamin Met: Michel van Nieuwstadt en Marc de Wilde
Aanvang: 20:30 uur - Zaal open: 20:00 uur

Entree: 6 / 5 euro (met korting)
In elk tijdperk moet worden gepoogd de overlevering opnieuw te veroveren op het conformisme, dat op het punt staat haar te overweldigen. (Walter Benjamin) Na een avond over citeren en ontlenen in de schilderijen van Anselm Kiefer (29 februari), besteedt Perdu aandacht aan de visie van Walter Benjamin op het citeren. Dit om de problematiek van het hergebruik van andermans teksten uit te diepen. Daarbij wordt ingegaan op Benjamins essay over Karl Kraus, dat het belang toont van het citeren en de literaire montage voor een andere omgang met het verleden. Karl Kraus (1874-1936) schrijft tijdens de eerste wereldoorlog Die letzten Tage der Menschheit, een toneelstuk van honderden pagina's dat voor het grootste deel uit citaten bestaat van wat hij in schrift en gesproken woord aantrof om hem heen. 'Het is deze stortvloed, dit kluwen van namen en manieren, stemmen en gezichten, verschijningen en herinneringen, citaten en manifesten, kranten en geruchten, afval en allerlei andere zaken, die mij op een willekeurig moment het sein tot de aanval geeft - en dan kan elke letter van hhet alfabet noodlottig worden', schrijft hij zelf over zijn methode. Ook Benjamin hanteert een verwante, revolutionaire methode om geschiedenis te schrijven. Aangaande zijn grootse studie over de passages van Parijs, schrijft hij: 'Methode van dit project: de literaire montage. Ik hoef niets te zeggen. Alleen te tonen. Ik zal geen diepzinnigheden gebruiken of kostbaarheden stelen. Wel lompen en afval: die wil ik tonen in plaats van beschrijven.' In Benjamins visie is het verleden niet dood en door te citeren en monteren, met speciale aandacht voor wat buiten het grote verhaal van de geschiedschrijving valt, kan de actualiteit die in het verleden sluimert, als een gekristalliseerde waarheid, opflitsen. Michel van Nieuwstadt en Marc de Wilde, beide kenners van het werk van Walter Benjamin, zullen inzicht verschaffen in dit verband tussen citeren en geschiedenis, bij Benjamin en Kraus. Na de lezingen is er gelegenheid tot discussie.

04 April_Friday
Rimbaud: een taal vinden
Vondsten uit het ongekende vragen om nieuwe vormen. Met: Martin de Haan, Hans van Pinxteren, Krijn Peter Hesselink (voordracht) Aanvang 20:30 uur
Zaal open: 20:00 uur
Entree: 6 / 5 euro (met kortingskaart)

Op deze avond geven Hans van Pinxteren en Martin de Haan lezingen over Rimbaud, die door velen wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne poëzie.

'Rimbauds pogingen een nog ongekende wereld in taal uit te drukken, heeft velen geïnspireerd: dichters, romanciers, tekstschrijvers, componisten en zangers. Zij hebben ervaren dat hij bij vlagen een taal heeft gevonden die ons brengt tot een intensiever beleven van de dingen, waardoor de werkelijkheid er een dimensie bij krijgt.' Dit schrijft Hans van Pinxteren, die zich als vertaler voor de uitdaging geplaatst zag een Nederlands equivalent te vinden voor Rimbauds 'alchemie van het woord'.

Martin de Haan, essayist en literair vertaler, schrijft op zijn beurt dat de gedichten van Rimbaud zo'n enorme aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op latere dichtersgeneraties dat vrijwel de gehele moderne poëzie al in de kiem in zijn werk besloten lijkt - domweg omdat hij met zijn poëzie de richting heeft bepaald die men later als een noodzaak is gaan ervaren.

Hans van Pinxteren zal nader ingaan op Rimbauds taalexperimenten. Martin de Haan, zal onderzoeken hoe Rimbaud zich verhoudt tot de moderniteit. Tussen de lezingen door dragen Hans van Pinxteren en Krijn Peter Hesselink voor uit Rimbauds werk.
---------------------------------------------

GASTPROGRAMMERING:

30 March_Sunday
Te gast: Laksmi Pamuntjak
Met: Laksmi Pamuntjak en Chris Keulemans

Aanvang: 15.00
Zaal open: 14.30

De jonge Indonesische schrijfster Laksmi Pamuntjak (Jakarta, 1971) publiceert verhalen, gedichten, essays en artikelen. Ze schrijft over politiek, film, eten, muziek en literatuur in weekblad Tempo, The Jakarta Post en Koran Tempo. In 2001 was ze mede-oprichter van de tweetalige boekhandel Aksara in Jakarta.

In Perdu leest ze o.a. voor uit haar roman in wording, The Blue Widow, een moderne interpretatie van het verhaal van Amba en Bhisma uit het epos Mahabharata, geplaatst tegen de achtergrond van de recente Indonesische geschiedenis.

Vervolgens gaat ze in gesprek met Chris Keulemans, schrijver en journalist.

Laksmi Pamuntjak schrijft in het Engels en in het Indonesisch. Ze publiceerde twee dichtbundels, Ellipsis en The Anagram, waarvan de eerste geselecteerd werd voor The Herald UK Books of the Year 2005. Haar essayistische notities over beeldende kunst verschenen in The Diary of R.S.: Musings on Art. In 2006 publiceerde ze haar doctoraalscriptie, War, Heaven and Two Women, over de relatie tussen mens, geloof, geweld en mythologie. Van de vermaarde essayist Goenawan Mohamad vertaalde ze o.a. zijn laatste bundel On God and Other Unfinished Things. Daarnaast maakte ze naam met twee edities van The Jakarta Good Food Guide.

Terugkerende thema's in haar proza en gedichten zijn: moeder-dochter verhoudingen, ingewikkelde liefde, identiteit en tolerantie, voedsel als een metafoor voor cultuur en het kijken door kunst. Haar korte verhalen gaan vaak over pornografie en polygamie.

The Straits Times schreef over haar werk: 'It is hard not to get caught up in its sheer energy and celebration of language, or as Pamuntjak writes, 'a world of the word'.


--------------------------------------------

03 April_Thursday
Presentatie: 'Vis' van Arnoud van Adrichem
Met: Arnoud van Adrichem, Gaston Franssen, Jos Joosten, Jan Lauwereyns, Bertram Mourits, Hanz Mirck, Erik Spinoy en B. Zwaal.

Aanvang: 20.15
Deur open: 19.45
Toegang: gratis (reserveren aanbevolen)

Arnoud van Adrichem (1978) is hoofdredacteur van het tijdschrift Parmentier en debuteert vanavond als dichter met de bundel 'Vis'. Hij doet dat op een avond met beschouwingen, poëzieoptredens, en een videoboodschap van de andere kant van de wereld.

'Vis' verschijnt bij uitgeverij Contact en is tijdens de presentatie verkrijgbaar.


---

BERICHT:
Een aantal teksten uit het recente verleden van de Avonden van Perdu staan inmiddels online in de dossiers op de website. Ga naar www.perdu.nl en klik op 'Dossiers'. Daar vindt u ondermeer teksten van Marc de Kesel (over Lucebert), Eric Bolle (over Rene Char) en verwijzingen naar elders gepubliceerde lezingen van Erik Spinoy en Ton van 't Hof.

Tevens laten we u graag weten dat Perdu een samenwerking is aangegaan met het weblog InLetterland (www.inletterland.net), die ervoor zorgt dat een selectie van de lezingen die tijdens Avonden uitgesproken worden, op het weblog worden gepubliceerd. De lezing van Marc de Kesel over Lucebert van 7 maart j.l. is de eerste Perdu-lezing op InLetterland: http://www.inletterland.net/in_letterland/2008/03/schoon-verbrand.html

CONTACT EN RESERVEREN:
Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012 CZ Amsterdam
www.perdu.nl
perdu@perdu.nl
020-4220542