'Ministerie van landbouw in wurggreep vleessector"

Een klokkenluider van de Voedsel- en Warenautoriteit stelt dat de top van het Ministerie van Landbouw, het CDA, de vleessector en de uitvoerende ambtenaren bij de Voedsel- en Warenautoriteit teveel met elkaar verweven zijn. De klokkenluider, een hoge VWA-ambtenaar, noemt het "een wonderlijke wurggreep." De klokkenluider in EénVandaag: "Tijdens mijn werk bij de Voedsel- en Warenautoriteit loop ik telkens tegen de lobby van de vleessector op. Hun berichten worden via enkele CDA-kamerleden naar het ministerie van landbouw gespeeld. En het Ministerie van Landbouw geeft die eigenlijk als een dienstopdracht mee aan de ambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit. Bij het uitvoeren van bepaalde maatregelen geldt dat als leidend kader."

Deze hoge ambtenaar van de VWA brengt begin dit jaar minister Verburg van Landbouw en de Voedsel- en Warenautoriteit in ernstige verlegenheid door een vertrouwelijk rapport te lekken aan Varkens in Nood. In het rapport staat dat de Voedsel- en Warenautoriteit slecht functioneert. De hoge ambtenaar, werkzaam voor de VWA, doet vanavond in EénVandaag zijn verhaal.

Uit het uitgelekte rapport blijkt dat de Voedsel- en Warenautoriteit slecht toezicht houdt, vooral als het gaat om controle op dierenwelzijn. Het toezicht op de veesector is onvoldoende en er volgen geen sancties bij overtredingen, aldus het rapport. Uit het rapport komt verder naar voren dat met name de vleessector profiteert van het gebrek aan controle.

Volgens de klokkenluider komen er structureel zieke dieren door de controle, die volgens de wet nooit voor consumptie beschikbaar mogen komen. "Het gaat om dieren met ontstekingen, die een poot missen of ziektes onder de leden hebben. Die zouden nooit door de keuring mogen komen maar dat gebeurt toch. En die komen dan dus ook in ons vlees terecht met alle risico's van dien", aldus de VWA-klokkenluider.

Dit leidt er volgens de hoge ambtenaar van de VWA toe dat werknemers van de Voedsel- en Warenautoriteit op "impliciete en expliciete wijze duidelijk wordt gemaakt dat het onwenselijk is je werk conform de wet uit te voeren. Dan ben je te streng, die zie je het niet in perspectief. Dus als er bijvoorbeeld zieke dieren zijn, dan moet je dat gewoon door de vingers zien."

Minister van Landbouw Gerda Verburg schakelt na het uitlekken van het interne rapport direct de Rijksrecherche in om te achterhalen wie het rapport naar buiten heeft gebracht. Dit onderzoek loopt nog steeds. Ook geeft zij staatsraad Reinder Hoekstra opdracht onderzoek te doen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kondigde Verburg een pakket maatregelen aan om de falende controle op ons vlees en op bijvoorbeeld veetransporten weer op de rails te krijgen.

De VWA-klokkenluider eindigt met een waarschuwing: "Als u vlees eet, weet u niet wat u eet!"

Uitzending woensdag 26 maart 2008, Nederland 1, 18.20 uur. Noot voor redacties: Voor meer info (