DSM


DSM maakt uitkomsten Jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders bekend

Heerlen, NL, 26-mrt-2008 18:15 CET


Koninklijke DSM N.V. hield vandaag zijn Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. De volgende besluiten werden
goedgekeurd:
* Vaststelling van de Jaarrekening 2007
* Vaststelling dividenduitkering over 2007 (zie separaat
persbericht)
* Kwijting van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de
Raad van Commissarissen voor het boekjaar 2007
* Herbenoeming van de heer C. Herkströter en de heer E. Kist als
leden van de Raad van Commissarissen
* Benoeming van mevrouw L. Gunning-Schepers tot lid van de Raad van
Commissarissen
* Aanpassing van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van
Bestuur
* Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte
van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen
* Machtiging van de Raad van Bestuur inzake verkrijging door de
vennootschap van eigen aandelen
* Vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van
aandelen
* Keuze voor het gebruik van de Engelse taal voor het jaarverslag en
de jaarrekening