Gemeente Eersel


Aanbesteding arbodienstverlening

De gemeente Eersel is voornemens samen met de andere Kempengemeenten de arbodienstverlening aan te besteden. Het gaat om een opdracht t.a.v. arbodienstverlening, waarbij de 5 gemeenten gezamenlijk het aanbestedings- en inkoopproces doorlopen, om met één geselecteerde opdrachtnemer voor alle gemeenten te komen tot een individuele overeenkomst per gemeente.