Gemeente Zwolle


Nieuwsbrief Gemeente Zwolle


====================================================================================
bouwen, wonen & plannen

====================================================================================

COLLEGE VRAAGT RAAD OM EXTRA RUIMTE VOOR PLANNEN ROELENWEG- OOST
Het college vraagt de gemeenteraad ruimte voor de plannen aan de Burgemeester Roelenweg-oost . De locatie moet over een paar jaar huisvesting bieden aan de geclusterde voorziening en de studenten van het Windesheim Honours College. In juni 2007 heeft de raad voor deze ontwikkeling een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld, dat het kader moeten vormen voor de verdere planvorming. Als de raad deze ruimte geeft, is een aanpassing nodig op het SPvE.

Lees het hele artikel op: http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/BBDE2959E0641D9841257418002D05C2

HOORZITTING ZIENSWIJZEN ONTWERP STRUCTUURPLAN
Dinsdagavond 8 april 2008 in de raadzaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15 om 19.00 uur

Lees het hele artikel op: http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/22E77ED1750E6ED7412574180032CE2C

====================================================================================
woon & leefomgeving

====================================================================================

INFORMATIEAVOND VOORTGANG KAMPERPOORT

Op donderdagavond 27 maart 2008 worden de bewoners van de Kamperpoort, tijdens een informatiebijeenkomst in de oude brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade 13 te Zwolle, geïnformeerd over de voortgang van de herstructureringsplannen Kamperpoort. De plannen worden toegelicht door de gemeente en de verschillende private partijen die de projecten gaan uitvoeren. De avond begint om 19.15 uur en is rond 21.30 uur afgelopen

Lees het hele artikel op: http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/3436FC68612DF8F641257418002FC12F

WEER LICHT OP DE GROTE MARKT

Woensdag 26 maart 2008 is de nieuwe verlichting op de Grote Markt geplaatst. Het betreft vier lichtmasten van ongeveer zeven meter hoog, met een eigentijdse Jugendstilachtige vormgeving en twee centrale lichtmasten van ruim negen meter hoog.

Lees het hele artikel op: http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/1F8CFBBEAE7525BE4125741800434959

====================================================================================

Wilt u de actuele persberichten zien op www.zwolle.nl?
http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf

De overige persberichten vindt u op de startpagina's van de verschillende thema's op www.zwolle.nl.