Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

http://www.minlnv.nl/pls/portal/url/page/minlnv/actueel/voorlooppagina?p_file_id=26322

Werkconferentie Diergezondheid

26 maart 2008 - rapport

Conferentiekrant van de werkconferentie over de Nationale Agenda Diergezondheid. Tijdens de werkconferentie werkten ruim 150 aanwezigen in verschillende workshops de actiepunten van de Nationale Agenda uit.

Meer informatie

* Werkconferentie Diergezondheid * Rapport | 26-03-2008 | PDF-Document, 1685 kB
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het