Novib

Wederopbouw Afghanistan onder druk

De internationale gemeenschap heeft slechts 15 miljard van de 25 miljard dollar aan toegezegde hulp geleverd aan Afghanistan. De hulpgelden die wél geleverd zijn worden niet effectief besteed. Hierdoor worden de kansen op vrede en stabiliteit in Afghanistan ondermijnd. Dat staat in een rapport van ACBAR, de alliantie van internationale hulporganisaties die in Afghanistan werken, waar Oxfam onderdeel van is.

De Afghaanse overheid bekostigt ongeveer 90 procent van haar uitgaven uit internationale hulpgelden. Doordat internationale donoren hun beloften niet nakomen, staat het herstel van infrastructuur en het opzetten van onderwijs en gezondheidszorg in Afghanistan erg onder druk. Het rapport toont ook aan dat een groot deel van de hulp voor politieke en militaire doeleinden wordt gebruikt en niet ter bestrijding van de armoede. De Verenigde Staten bijvoorbeeld, besteden gemiddeld $100 miljoen per dag aan militaire middelen, terwijl het hulpbudget van alle donoren aan Afghanistan maar $7 miljoen per dag bedraagt.

Volgens het Afghaanse ministerie van Financiën heeft de VS tussen 2002 en 2008 slechts de helft van de beloofde $10,4 miljard geleverd. De Europese Unie en Duitsland hebben in dezelfde periode minder dan 2/3 van de beloofde hulp overgemaakt, respectievelijk $1,7 miljard en $1,2 miljard. Nederland beloofde volgens de Afghaanse overheid $493 miljoen, en heeft $407 miljoen betaald.

Bovenop deze tekorten, vloeit bovendien 40 % van de hulpgelden terug naar de rijke donorlanden, in de vorm van salarissen en bedrijfswinsten voor aannemers en consultants. Hierdoor worden projecten duurder dan nodig. Zo gaven de Amerikanen $2,3 miljoen per kilometer uit voor een weg van het centrum van Kaboel naar het internationale vliegveld. Dat is minstens vier keer zoveel dan de gemiddelde kosten voor het aanleggen van een weg in Afghanistan.

De meeste buitenlandse consultants die voor particuliere bedrijven in Afghanistan werken, kosten zon $250,000 tot $500,000 dollar per jaar, inclusief salarissen, toelagen en aanverwante kosten.

Matt Waldman, auteur van het rapport en Ofam-beleidsadviseur voor Afghanistan: "Het opvoeren van de omvang van de hulp heeft nu de prioriteit. Ook moeten we ervoor zorgen dat die hulp vooral bij de armste Afghanen terecht komt op het platteland. Juist zij hebben hulp nodig om hun eigen gemeenschap op te bouwen en in een eigen inkomen te kunnen voorzien."

De belangrijkste aanbevelingen van ACBAR ZIJN:


· toename van de hulp, vooral aan het platteland
· transparantie bij donoren en betere informatiestromen naar de Afghaanse regering

· betere metingen van de impact, efficiëntie en relevantie van de hulp

· een onafhankelijke commissie voor effectieve hup die het functioneren van donoren kritisch volgt

· een effectieve coördinatie tussen donoren en met de Afghaanse regering

ACBAR
the Agency Co-ordinating Body for Afghan Relief bestaat uit 94 organisaties, waaronder Oxfam, Christian Aid, CARE, Islamic Relief en Save the Children.

In miljoenen dollars

Donor

Hulp toegezegd 2002-2008

Hulp geleverd in 2002-2008

VS

10.400

5.022

EU


1.721


1.074

Wereldbank


1.604

853

Groot-Brittannië


1.455


1.266

Duitsland


1.226


768

Canada


779


731

Japan


1.410


1.393

Italië


424


424

Nederland


493


407

Noorwegen


399


277

Frankrijk


109


80

Spanje


63


26

Bron: Oxfam Novib, 24 maart 2008