Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Conferentie 'Literacy in the age of new media'
28 maart 2008
13.30 uur - 17.00 uur
Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Conferentie van de Raad voor Geesteswetenschappen van de KNAW over 'geletterdheid' in het multimediale tijdperk.

Nieuwe digitale media en 'oude' media, zoals gedrukte media en televisie, lopen in onze multimediale samenleving steeds meer door elkaar. Waar vroeger het geschreven woord dominant was, gebruiken mensen in diverse contexten in toenemende mate combinaties van woorden en beelden. Dergelijke convergenties in de culturele praktijk vragen om nieuwe samenwerking tussen mediawetenschappers, letterkundigen en taalkundigen. Deze ontwikkelingen vragen ook om hernieuwde reflectie op de vaardigheden die mensen in staat stellen om volwaardig deel te nemen aan de toekomstige vormgeving van onze cultuur.

Waar lange tijd het begrip 'geletterdheid' (in de dubbele betekenis van 'schrijf- en leesvaardigheid' enerzijds en 'culturele bagage' anderzijds) als onderwijsdoel de hoogste prioriteit genoot, vraagt het veranderende medialandschap om een uitbreiding van 'geletterdheid' in de richting van 'mediawijsheid'. Deze term is in opkomst, maar wordt vaak uitsluitend gebruikt in relatie tot de beeldcultuur. De vraag is hoe tot een geïntegreerde visie op
'geletterdheid/mediawijsheid' te komen.

Doel van de conferentie is hiertoe een aanzet te geven door mediawetenschappers, taalkundigen, en letterkundigen in gesprek te brengen met elkaar, en met vertegenwoordigers uit de wereld van het onderwijs, de boekenwereld en de audiovisuele en nieuwe media. Gezocht zal worden naar aanscherping van het gemeenschappelijke analyseapparaat en naar de termen waarbinnen maatschappelijke en onderwijskundige discussies het beste gevoerd kunnen worden.

Sprekers

* Prof. dr. William Uricchio, director Comparative Media Studies, MIT/vergelijkende mediageschiedenis UU

* Prof. dr. Hans Bennis, directeur Meertens Insituut KNAW
* Prof. dr. José van Dijck, mediastudies UvA
* Prof. dr. Maaike Meijer, Centrum voor Gender en Diversiteit UM
* Dr. Yasco Horsman, literatuurwetenschap UL
* Prof. dr. Liesbeth Korthals Altes, algemene literatuurwetenschap RuG

* Dr. Joost Raessens, nieuwe media en digitale cultuur UU
* Prof. dr. Ted Sanders, taalbeheersing van het Nederlands UU

Dagvoorzitter

* Prof. dr. Ann Rigney, Raad voor Geesteswetenschappen; algemene literatuurwetenschap UU

Programma

13.30 uur - Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur - Opening Erik-Jan Zürcher, voorzitter Raad voor Geesteswetenschappen
14.05 uur - Inleiding Ann Rigney, dagvoorzitter 14.15 uur - Keynote door William Uricchio: 'New Media Literacies - The Long View' (voertaal Engels)
15.05 uur - Nieuwe en oude media: convergenties

Hans Bennis: 'Korterlands: sms, msn en andere Nederlandse schrijftalen'

José van Dijck: 'Googlisering van kennis en mediawijsheid' 15.45 uur - Pauze met koffie en thee
16.00 uur - Scenario's voor de toekomst

Maaike Meijer: 'De vlucht voor complexiteit. Slow food, slow sex, slow lezen'

Paneldiscussie met Yasco Horsman, Liesbeth Korthals Altes, Joost Raessens en Ted Sanders
17.15 uur - Receptie

Inschrijfformulier: Deelname is gratis. U dient zich echter wel van tevoren aan te melden via het inschrijfformulier.

Organisatie: Raad voor Geesteswetenschappen (RGW-KNAW)