Gemeente Zandvoort


Doe mee met het e-debat - Burgemeester hoort graag het 'andere' zandvoortse geluid

Zin om binnenkort naar aanleiding van prikkelende stellingen mee te debatteren? U bent van harte uitgenodigd u op te geven! Iedereen is welkom zich te melden voor deelname aan het komende e-debat waarin uw gemeente en de gemeentelijke prestaties centraal staan. Maar vooral als u nog nooit een keer hebt meegediscussieerd stelt de gemeente uw aanmelding op prijs. Burgemeester Meijer wil namelijk vooral dat 'andere' Zandvoortse geluid horen tijdens dit e-debat in Pluspunt op 26 maart aanstaande.

Persconferentie
Tijdens een persconferentie, in week 4 gehouden, gaf hij aan dat hij tot zijn genoegen moet constateren dat er een groep betrokken burgers is waarop de gemeente altijd al met succes een beroep kan doen. Daar is hij heel blij mee. 'Maar nu ben ik nieuwsgierig naar wat de inwoners vinden die niet tot deze eerste categorie behoren. Het is de hoogste tijd hen aan bod te laten komen. Vandaar deze aansporing.' Op de foto rechts: Meijer in gesprek met leden van de lokale pers: Onno van Middelkoop en Joop van Nes.

E-debat
In Pluspunt zullen op 26 maart aanstaande e-debatten gehouden worden, wat zo veel wil zeggen dat iedere deelnemer via de pc met elkaar reageert op een stelling én op elkaar. Enige 'toetsenvaardigheid' is dus wel vereist. Het e-debat zal enkele uren in beslag nemen. De deelnemers worden in de watten gelegd. Het zal beslist geen saaie boel worden: de stellingen, die de gespreksleiders van bureau Berenschot voorbereiden, zullen aansprekend genoeg zijn. Berenschot is het bureau aan wie de gemeente eerder het onderzoek heeft uitbesteed.

Attitude
Voor heel veel mensen zal het in ieder geval een hele geruststelling zijn dat er anoniem gedebatteerd wordt. De discussieleiders zijn slechts geïnteresseerd in de spontane reacties, op de stelling en op elkaar, opdat zij zo goed mogelijk in beeld krijgen wat de attitude, zeg maar de houding, van de deelnemers is ten aanzien van het discussieonderwerp.

Onderdeel van onderzoek
Het e-debat is onderdeel van een groot bestuurskrachtonderzoek dat de gemeente in de eerste helft van 2008 uit laat voeren. De grote vraag waar het bestuurskrachtonderzoek antwoord op moet geven luidt kan de gemeente naar behoren zijn taken uitvoeren. Verschillende groepen, waaronder de inwoners van Zandvoort, worden gehoord. In juni moet de eindrapportage gereed zijn voor de politieke behandeling.

Mail meteen
'Ik nodig iedereen van harte uit voor deelname aan het e-debat en dan met name die mensen die nog niet zo vaak hun mening hebben gegeven. Voel u vrij mij te mailen - burgemeester@zandvoort.nl. Naast uw naam ontvang ik ook graag een korte toelichting, waarin u aangeeft waarom u graag meedoet. Uiteindelijk hoop ik 15 deelnemers te kunnen begroeten die ik nog niet eerder ben tegengekomen.'

Mail naar de burgemeester - burgemeester@zandvoort.nl

Meer weten?
Lees ook Hoe sterk is Zandvoort? - Aftrap bestuurskrachtonderzoek Lees ook: Provincie dreigt: 'Bestuurskracht moet op orde zijn. Lees ook: CDA kritisch over bestuurskrachtmetingsgesprek Provincie en Presidium Lees ook: Raad kiest razendsnel voor verhoging parkeertarieven - onder het kopje 'Mededelingen' vindt u de korte verklaring van de werkgroepsvoorzitter Fred Paap (VVD)

In de raadvergadering van eind-januari tikt de raad de opdrachtverstrekking aan Berenschot af, zo luidt de verwachting.