NEN


NEN-Cursus Breedbandtermen, -modellen en -standaarden

Delft - NEN start 26 maart 2008 met de nieuwe cursus 'Breedband: verbindingen, koppelvlakken en standaarden verklaard'. Op meerdere fronten en vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan schaalvergroting van breedbanddiensten en introductie van nieuwe woninggerelateerde ICT-toepassingen. De cursus helpt bij het volgen van de ontwikkelingen op hoofdlijnen en neemt begripsverwarring weg.

De cursus is van nut voor iedereen die beleid ontwikkelt voor producten en diensten rond de breedbandinfrastructuur, voor het opstellen van een 'Programma van Eisen' en voor de behandeling van investeringsaanvragen. Daarnaast biedt hij handvatten voor het vaststellen van architectuurprincipes, het ontwerpen van netwerken en het managen van installatiebedrijven die opdrachten willen voor het aanleggen en testen van installaties en verbindingen. Hij is ontwikkeld in samenwerking met Jaap van Till (HAN / Stratix Consulting B.V.) en Frank den Hartog (TNO).

Onvoldoende grip
Verschillende initiatieven proberen de schaalvergroting van breedbanddiensten en sectorspecifieke introductie van nieuwe woninggerelateerde ICT-toepassingen te versnellen. Vanuit verscheidene invalshoeken, zoals techniek/infrastructuur, juridisch/financieel, en organisatorisch/procesmatig/
administratief, maken partijen afspraken. En zowel binnen, tussen als over alle sectoren heen. Bekeken wordt hoe investeringsdilemma's kunnen worden doorbroken, ICT-standaarden geharmoniseerd en ICT-voorzieningen binnen en buiten de woning gespecificeerd kunnen worden. Door gebrek aan gezamenlijke beeldvorming, aan een vast begrippenkader en aan overzicht en samenhang van projecten, modellen en standaarden hebben bestuurders onvoldoende grip op de ontwikkelingen