Gemeente Utrecht


| |
|13 maart 2008                             |
|                                   |
|Gemeenteraad in gesprek met bewoners in Oost             |
|                                   |
|Woensdagavond 26 maart komt een delegatie van de raad naar Oost voor |
|een ontmoeting met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden  |
|uit de wijk. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30-22.00 uur in het  |
|Moluks Historisch Museum.                       |
|                                   |
|Twee keer per jaar brengt de gemeenteraad een bezoek aan elk van de  |
|tien Utrechtse wijken. Woensdagavond 26 maart komt een delegatie van |
|de raad naar Oost. Tijdens deze avond hebben bewoners, ondernemers en |
|andere belangstellenden uit de wijk de gelegenheid om met de     |
|raadsleden in discussie te gaan over door hen zelf gekozen actuele  |
|onderwerpen.                             |
|                                   |
|Wat leeft en speelt er in de wijk, hoe is het om te wonen en te werken|
|in Oost? Bewoners vertellen het de raad en gaan met de raadsleden in |
|discussie. Belangstellenden kunnen hun agendapunten met een korte   |
|toelichting aanmelden bij het wijkbureau. Na de discussie is er nog  |
|gelegenheid voor een informele ontmoeting met de raadsleden.     |
|                                   |
|De wijkbijeenkomst vindt plaats van 19.30 - 22.00 uur in het Moluks  |
|Historisch Museum, Kruisstraat 13. Gespreksonderwerpen kunnen vóór 21 |
|maart worden gemaild naar Wijkbureau Oost, oost@utrecht.nl, of    |
|telefonisch op nummer 286 98 00 worden aangemeld.           |
|                                   |
|Noot voor de media                          |
|                                   |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijkbureau Oost of de |
|Griffie van de gemeenteraad                      |
|                                   |
|                                   |
|E-mail oost@utrecht.nl / Griffie.gemeenteraad@utrecht.nl       |
|Telefoon 030 - 286 00 00                       |

---- --