Gemeente Utrecht


| |
|Datum: 20 maart 2008                         |
|                                   |
|Startsein campagne verbetering kwaliteit Utrechtse lucht       |
|Utrecht neemt eerste Zuurstof Oplaad Punt ter wereld in gebruik!   
|
|Verkeer- en milieuwethouder Tymon de Weger geeft op 26 maart 2008 om |
|8.30 uur het startsein voor de campagne 'Utrechtse Lucht'. Op het   |
|drukke verkeersknooppunt Weerdsingel-Daalsetunnel - het meest     |
|vervuilde punt van de stad - stelt hij het eerste 'Zuurstof Oplaad  |
|Punt' ter wereld in werking. Met de 'Utrechtse Lucht' campagne wil de |
|gemeente alle Utrechters betrekken bij het bedenken en uitvoeren van |
|oplossingen die de kwaliteit van de lucht in de stad aanzienlijk moet |
|verbeteren. Eind maart en de eerste weken van april vinden      |
|werkbijeenkomsten met bewoners, ondernemers en belangengroepen plaats.|
|Ook via internet kunnen bewoners reageren. In het najaar stelt de   |
|gemeenteraad een nieuw pakket maatregelen vast om de luchtkwaliteit en|
|bereikbaarheid in de stad duurzaam te verbeteren.           |
|                                   |
|De lucht in de gemeente Utrecht is schoner dan tien jaar geleden, maar|
|niet overal schoon genoeg. Ook na uitvoering van in 2006 genomen   |
|maatregelen blijft de luchtkwaliteit in delen van de stad onder de  |
|maat. Vooral het autoverkeer is daar debet aan. Het gaat met name om |
|de omgeving van de Noordelijke Randweg, om de westelijke invalsroute |
|vanaf de M.L. Kinglaan tot aan de Weerdsingel-Oudenoord en om de   |
|zuidoostelijke invalsroute naar de binnenstad en dan vooral rond het |
|Ledig Erf, Albatrosstraat en Catharijnesingel. Daarnaast worden ook  |
|bij de snelwegen rond de stad de luchtkwaliteitsnormen overschreden. |
|                                   |
|Het in werking zetten van een zogenaamd 'Zuurstof Oplaad Punt' is een |
|symbolische handeling om de problemen met vuile lucht in en rond   |
|Utrecht te benadrukken. Utrechtse lucht moet gezond zijn voor mens en |
|dier. Die ambitie is vastgelegd in 'Kansen, Aanpakken en Meedoen', het|
|collegeprogramma 2006-2010.                      |
|                                   |
|Wethouder De Weger: "Gezonde lucht, een bereikbare stad en duurzame  |
|groei gaan hand in hand. Vooral het nog steeds groeiende autoverkeer |
|zorgt voor luchtvervuiling, lawaaioverlast en verstopping van ons   |
|stedelijk wegennet. Daar moeten met elkaar oplossingen voor vinden!  |
|Dit vraagt om een bijdrage van iedereen, van bewoners, van mensen van |
|buiten de stad die hier werken, van ondernemers, belangengroepen,  |
|aanbieders van openbaar vervoer en de gemeente."           |
|                                   |
|Op een reeks werkbijeenkomsten (zie bijlage) worden Utrechters    |
|uitgenodigd mee te denken over oplossingen voor hardnekkige knelpunten|
|rond luchtkwaliteit en bereikbaarheid. Daarnaast kan iedereen     |
|oplossingen en ideeën aandragen via een speciale actiepagina op de  |
|gemeentelijke website: www.utrecht.nl/utrechtselucht. Via       |
|advertenties, busreclame en posters van de campagne Utrechtse Lucht  |
|wordt hiervoor aandacht gevraagd                   |
|                                   |
|Het gemeentebestuur neemt alle ingebrachte oplossingen mee bij het  |
|uitwerken van een effectief maatregelenpakket. Kort na de zomer neemt |
|het college hierover een besluit, waarna er een inspraakronde volgt. |
|Na deze inspraakronde stelt de gemeenteraad in oktober het actieplan |
|Luchtkwaliteit Utrecht 2008 definitief vast.             |
|Bijlage                                |
|Document met locatie en data werkbijeenkomsten            |
|                                   |
|Noot voor de media                          |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht,   |
|Bestuurscommunicatie, Gerard Derksen, 030 - 286 11 68 of 06 - 270 30 |
|714.                                 |

---- --