Gemeente Alkemade


Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland
22-03-2008

Woensdag 26 maart vergadert het Algemeen Bestuur Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, Oegstgeest. De openbare vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

* Rijnlandroute Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse en Nut en Noodzaakstudie
* V&V: Besluitvorming Tracénota/MER 2e fase RijnGouwelijn-west (Ontwerpnota voorkeursalternatief RGL-West)
* Kaderstellende nota begroting 2009

* Evaluatie intergemeentelijke samenwerking in Holland Rijnland
* Verzoek tot aansluiting bij Holland Rijnland door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude
* Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoers Plan
* Besteding reserve Regionaal Bureau Leerplicht

De uitgebreide agenda en de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn te vinden op de website www.hollandrijnland.net. De volgende vergadering is 25 juni 2008.