Twee miljoen Somaliërs in acute nood

26/03/2008 00:01

Oxfam Novib

Embargo tot woensdag 26 maart 00.01 uur

Crisis in Somalië verergert, waarschuwen hulporganisaties.

Den Haag, 26 maart 2008, Op het moment dat de VN-Veiligheidsraad zich over Somalië buigt, verergert de situatie in het land met de dag en wordt het steeds moeilijker de hulpbehoevende mensen te bereiken. In oktober vorig jaar waarschuwden 40 NGO's al voor een humanitaire ramp in Somalië. Sindsdien zijn er nog eens 360,000 mensen op de vlucht geslagen en een half miljoen mensen afhankelijk geworden van humanitaire hulp.

Er zijn nu meer dan één miljoen ontheemden in Somalië. De hevige gevechten in Mogadishu verdrijven elke maand ongeveer 20.000 mensen van hun woonplaats. Dit in combinatie met recordhoge voedselprijzen, hyperinflatie en droogte in grote delen van het land heeft ertoe geleid dat mensen de grootst mogelijke moeite hebben te overleven. De ernstige voedsel- en watertekorten in het hele land zullen erger worden wanneer de seizoensregens van april tot juni uitblijven, zoals wordt voorspeld.

Somalische en internationale organisaties zijn niet in staat om voldoende in de behoeftes van mensen te voorzien terwijl de crisis in ernst toeneemt. Aanvallen en moorden op hulpverleners, de plundering van noodhulpgoederen, en een gebrek bij alle partijen aan respect voor het internationale humanitaire recht, hebben ertoe geleid dat twee miljoen Somaliërs dringend behoefte hebben aan basale noodhulp.

Veel te lang zijn de Somaliërs vergeten. De 40 ondergetekende organisaties vragen daarom de internationale gemeenschap en alle partijen in het conflict om hun aandacht te richten op de catastrofale humanitaire situatie in Somalië. Zij moeten ervoor zorgen dat hulp de mensen kan bereiken, en hun verantwoordelijkheid nemen in de bescherming van burgers en de straffeloosheid in het land aan de kaak stellen. De humanitaire crisis zal alleen maar complexer worden en verslechteren zolang een politieke oplossing van de huidige crisis uitblijft.