Provincie Drenthe

Evaluatieverslag van baggerwerk te Assen

Assen, 26 maart 2008

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij op 10 januari 2008 een evaluatieverslag van het baggerwerk, locatie Asserwijk, hebben ontvangen van de gemeente Assen.

Uit het evaluatierapport blijkt dat de kwaliteit van de nieuwe waterbodem voldoet aan klasse 0. Totaal is ruim 1.800 m3 bagger verwijderd.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn gedeputeerde staten van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer W. van Oosterom, telefoonnummer (0592) 36 53 34.

Zie ook:


* Ontwerpbeschikking (pdf) Zie het origineel