Provincie Drenthe

Wagenvoort Vuurwerk BV te Wapenveld

Vuurwerkbesluit; ontbrandingstoestemming aan Wagenvoort Vuurwerk BV te Wapenveld

Terinzage tot en met 7 mei 2008
Bezwaar indienen tot en met 7 mei 2008

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij aan Wagenvoort Vuurwerk BV te Wapenveld toestemming verlenen voor het ontbranden van consumenten- en professioneel vuurwerk op de locatie Wilhelminapark te Meppel op 30 april 2008 tussen 22.00 uur en 23.30 uur.

De ontbrandingstoestemming en de bijbehorende stukken (waaronder de aanvraag, de vergunning van Wagenvoort Vuurwerk BV en het werkplan) liggen vanaf 27 maart 2008 gedurende zes weken voor eenieder als volgt ter inzage:

* bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (contactpersoon de heer G.H. Wortelboer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving), telefoonnummer (0522) 85 05 77;

* bij de provincie Drenthe, afdeling Bestuur en Communicatie, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Gedurende deze termijn is het voor belanghebbenden mogelijk tegen de ontbrandingstoestemming bezwaar in te dienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden verkregen. Daarvoor kan men telefonisch een afspraak maken met mevrouw R. Berends, telefoonnummer (0592) 36 55 11.