Ingezonden persbericht


Persbericht

Referentie: DC08-102 26 maart, 2008

GLOBALISERING IN GEVAAR -
BEDRIJVEN BEZORGD OVER PROTECTIONISME

Wereldwijd zijn bedrijven slecht voorbereid op een toename van overheidsprotectionisme. Bescherming van specifieke producten en industrieën is hierdoor een van de grootste risico's voor het bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd in het rapport - Risk 2018: Planning for an unpredictable decade - van de Economist Intelligence Unit in opdracht van BT.

De Economist vroeg zeshonderd senior managers wereldwijd naar hun opvattingen over de risico's voor hun onderneming in de aankomende tien jaar. Respondenten zagen de afname van de globalisering - veroorzaakt door toenemend protectionisme - als een serieus risico. Ook gaven ze toe dat hun bedrijf hierop niet goed was voorbereid. Dit punt is een van de twaalf belangrijkste risico's die in het rapport worden gesignaleerd. Andere punten zijn het risico van een stijging van de olieprijs, een ineenstorting van de waarde van bedrijfsbezittingen en de opkomst van een ontwrichtend bedrijfsmodel.

François Barrault, CEO van BT Global Services: "Dit rapport laat goed zien hoe breed de risico's zijn waarover op dit moment in de directiekamers bezorgdheid heerst. Globalisering zorgt ervoor dat risicomanagement aan strategisch belang wint. Bedrijven die risicoplanning en infrastructuur integreren staan steviger in hun schoenen en zullen daarvan in deze steeds complexere wereld de vruchten plukken".

Het feit dat bedrijfsvoering ingewikkelder wordt, heeft tot gevolg dat risicomanagement een meer integraal onderdeel gaat uitmaken van de ondernemingsplanning. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid voor het onderwerp weggehaald bij de traditionele silo's, aldus het rapport. Meer dan tweederde (68 procent) van de respondenten voorspelt dat risicomanagement als strategisch hulpmiddel in belang zal toenemen en 50 procent voorziet dat het onderwerp in de directiekamers meer aandacht zal krijgen. Desondanks voorspelt slechts 31 procent van de respondenten dat het aantal werknemers met een specifieke risicomanagementfunctie in 2018 zal zijn toegenomen.

Tevens benadrukt het onderzoek dat men over het algemeen slecht is voorbereid op de risico's die te maken hebben met klimaatverandering, ook al denken managers niet dat de gevolgen ervan de komende tien jaar ernstige consequenties zullen hebben voor hun bedrijf. Respondenten in Europa vinden opvallend genoeg dat ze het minst zijn voorbereid op de risico's van klimaatverandering. Van de managers daar vond 58 procent dat ze slecht waren voorbereid op dit punt, vergeleken met 53 procent in Noord-Amerika en 48 procent in Azië-Pacific.

Hoewel technologische risico's werden gezien als relatief ernstige risico's, gaven de respondenten over het algemeen te kennen dat ze in hoge mate voorbereid zijn op ontwrichting ten gevolge van virussen, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens en falende systemen.

Het volledige rapport, "Risk 2018: Planning for an unpredictable decade", kan worden gedownload via: http://www.btglobalservices.com/business/global/en/products/security_and_compliance/economist_intelligence_unit.html.

-EINDE-

Opmerkingen voor de redactie


1. De Economist Intelligence Unit hield een wereldwijde enquête onder meer dan zeshonderd senior managers. Driekwart van hen behoorden tot de C-categorie, ofwel directieniveau, en voor de steekproef zijn meer dan tweehonderd CEO's ondervraagd. De enquête omvatte bedrijven van verschillende omvang uit een breed scala aan bedrijfstakken.


2. Als de twaalf grootste risico's voor bedrijven werden gezien:


· Afname van globalisering / toename protectionisme


· Stijging van de olieprijs


· Ineenstorting waarde bedrijfsbezittingen


· Opkomst van een ontwrichtend bedrijfsmodel


· Internationaal terrorisme


· Onverwachte verandering van regelgeving


· Mondiale recessie


· Instabiliteit in het Midden-Oosten


· Toename van concurrentie door bedrijven uit opkomende markten


· Tekort aan goed personeel


· Klimaatverandering


· Toegenomen industriële vervuiling


3. Het rapport Risk 2018: Planning for an unpredictable decade werd uitgevoerd in opdracht van BT en samengesteld door Rob Mitchell.

Over BT

BT is een van 's werelds grootste leveranciers van communicatieoplossingen en -diensten en is actief in meer dan 170 landen. De kernactiviteiten van BT omvatten de levering van lokale, nationale en internationale telecommunicatiediensten aan onze klanten voor thuisgebruik, op kantoor en onderweg; hoogwaardige producten en diensten op het gebied van breedband en internet, als ook convergente vast/mobiele producten en diensten. BT is actief met vier divisies: BT Global Services, Openreach, BT Retail en BT Wholesale.

In het boekjaar 2006-'07, dat eindigde op 31 maart 2007, behaalde BT Group een omzet van 20.223 miljoen Britse pond. De winst voor belastingen bedroeg 2.484 miljoen Britse pond.

British Telecommunications plc (BT) is een volledige dochteronderneming van BT Group waarin vrijwel alle bedrijfsonderdelen en activa van BT Group plc zijn verzameld. BT Group plc is genoteerd aan de effectenbeurzen van Londen en New York.

Bezoek voor meer informatie over BT: http://www.bt.com/aboutbt.

Beeldmateriaal van BT is te downloaden op: http://imagelibrary.btplc.com.

Over de Economist Intelligence Unit

De Economist Intelligence Unit is wereldleider in internationale bedrijfsintelligentie. Het is de business-to-business tak van de Economist Group, uitgever van de krant 'The Economist'. De Economist Intelligence Unit verzorgt geopolitieke-, economische- en bedrijfsanalyses over meer dan 200 landen, evenals strategisch inzicht in belangrijke industrieën en management praktijken. Met meer dan 300 fulltime professionals in 40 kantoren over de hele wereld, gesteund door een internationaal netwerk van meer dan 700 analisten, staat de Economist Intelligence Unit bekend om zijn onvergelijkbare dekking van grote bestaande- en opkomende markten.

Meer informatie over de Economist Intelligence Unit vindt u via: http://www.eiu.com/index.asp?rf=0.