Raad van State


woensdag 26 maart 2008
10.15 uur
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland heeft opgelegd aan een agrariër aan de Rydwei in Rottevalle. Het college wil dat de agrariër de opslag van haardhout en andere materialen die niet tot het bedrijf behoren, zoals houten pallets, groen- en houtafval en bakstenen, definitief beëindigt. De agrariër is het daar niet eens. Volgens hem mocht hij erop vertrouwen dat het college geen maatregelen tegen hem zou nemen, omdat de gemeente volgens hem wist dat hij de opslag al 20 jaar heeft en die heeft gedoogd. De rechtbank in Leeuwarden heeft zijn beroep tegen de dwangsom ongegrond verklaard. (zaaknummer 200705775/1)