Betere werkomstandigheden helpen oudere werknemers in de beroepsbevolking te blijven

26/03/2008 08:06

PR Newswire

DEN HAAG, Nederland, March 26 /PRNewswire/ --

- Eurofound presenteert gegevens over werkomstandigheden voor oudere werknemers in Nederland:

Met de toename van de gemiddelde leeftijd van de Europese bevolking is het bevorderen van de werkgelegenheid voor onze ouder wordende beroepsbevolking een uitdaging waaraan gewerkt moet worden in bedrijven, in lidstaten en op Europees niveau. Op 26 en 27 maart zal de Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), het in Dublin gevestigde EU-bureau, in Den Haag bijeenkomen met belangrijke beleidsmakers om strategieën te presenteren en oplossingen te bespreken om het aantal oudere mensen met een beroep te stimuleren door de werkomstandigheden te verbeteren.

Voor oudere werknemers is een goede gezondheid een van de belangrijke factoren om op de arbeidsmarkt te blijven. In Nederland denkt een op de vijf (21,2%) oudere werknemers (in de leeftijd van 55 jaar en ouder) dat werken hun gezondheid beïnvloedt. In België is het overeenkomstige cijfer een op drie (30,8%), nagenoeg hetzelfde niveau als in Frankrijk (28%). In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk liggen de aantallen werknemers met deze gevoelens lager (respectievelijk 19,5% en 14,6%).

Om er zeker van te zijn dat werknemers voldoende zekerheid hebben in hun baan en carrière is het belangrijk om de kwaliteit van het werk en de werkgelegenheid te bevorderen, waarbij het gevoel dat er op de werkplek vanwege leeftijd gediscrimineerd wordt een belangrijke factor is. Onderzoek van Eurofound toont aan dat 6,8% van de werknemers van 55 jaar en ouder in Nederland meldt leeftijdsdiscriminatie op de werkplek te hebben ondervonden, meer dan twee maal het gemiddelde niveau voor de 27 lidstaten van de EU (2,7%). Even hoge niveaus worden gemeld door werknemers in deze leeftijdsgroep van oudere werknemers uit België (7,4%), en lagere niveaus worden gevonden in Frankrijk (6,5%), in Duitsland (5,7%) en in het Verenigd Koninkrijk (3,2%).

"De lage deelname van oudere mensen aan de arbeidsmarkt in heel Europa is een gevolg van een combinatie van ontoereikende werkomstandigheden, een starre organisatie van de werkplek, weinig vaardigheden en een slechte gezondheid; en niet zozeer uit de wens om vroeg met pensioen te gaan," zegt Jorma Karppinen, directeur van Eurofound. "We richten ons erop besluitvormers, of die nu in overheden werken of in bedrijven, te informeren over de laatste bevindingen uit ons onderzoek en hen zo te assisteren bij het aanpakken van de uitdagingen en het verkennen van de mogelijkheden die worden geassocieerd met een ouder wordende beroepsbevolking."

Eurofound zal zijn laatste gegevens, bevindingen en analyses presenteren aan vertegenwoordigers van de Nederlandse overheden, vakbonden en werkgeversverenigingen tijdens een tweedaags bezoek aan Den Haag op 26 en 27 maart 2008. Het bezoek, dat deel uitmaakt van de voortdurende tournee van Eurofound, zal worden verdeeld in een bilaterale ontmoeting met belanghebbenden van Eurofound (vertegenwoordigers van overheden, vakbonden en werkgeversverenigingen) en een werkgroep voor een breder publiek. Sinds de aanvang in 2001 hebben er meer dan 50 tourneebezoeken plaatsgevonden aan alle 27 lidstaten van de EU, dat een groeiend aantal deelnemers aantrok, waaronder experts en professionals van lokale en regionale autoriteiten, van NGO's en uit de academische wereld.

Als onderdeel van haar werk aan dit thema heeft Eurofound op 17 maart een campagne gelanceerd met de titel "Working Longer, Living Better - Europe's coming of age". De campagne, die de invloed van een ouder wordende maatschappij en beroepsbevolking verkent, biedt inzichten in ontwikkelingen op Europees, nationaal en bedrijfsniveau. Ze brengt de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen van Eurofound bijeen en komt met voorbeelden van een goede aanpak van en strategieën voor veranderingen op de werkplek die ze het afgelopen decennium heeft samengesteld.

Het oplossingenpakket van Eurofound over actief ouder worden is te vinden op http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeaging.htm

Opmerking voor de Redacteur

De Europese stichting tot verbetering van de levens- en
arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een driedelig EU-orgaan dat de rol heeft belangrijke actoren te bieden aan sociale beleidsontwerpers, met bevindingen, kennis en advies uit vergelijkend onderzoek. Eurofound werd ingesteld door Verordening van de Raad EEG Nr. 1365/75 van 26 mei 1975. Eurofound is gevestigd in Dublin, Ierland.

Meer nieuws en informatie van Eurofound is te vinden op: http://www.eurofound.europa.eu

Bezoek om u in te schrijven voor regelmatige informatie van Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/newsroom/subscription.htm

Neem voor meer informatie contact op met Måns Mårtensson, persvoorlichter , op telefoon +353-1-204 3124, mobiel +353-876-593 507 of e-mail mma@eurofound.europa.eu
Neem voor meer informatie contact op met Måns Mårtensson, persvoorlichter, op telefoon +353-1-204 3124, mobiel +353-876-593 507 of e-mail mma@eurofound.europa.eu