Gemeente Stadskanaal

Gewijzigde openingstijden Loket WWZ en schuldhulpbureau

Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg en het schuldhulpbureau van de dienst sociale zaken in de A22, het bedrijfsverzamelgebouw aan de Aziëlaan in Stadskanaal, zijn gesloten op de volgende dagen.

Loket Wonen Welzijn en Zorg


* Donderdag 27 maart 2008 vanaf 12.00 uur.

Schuldhulpbureau


* Woensdag 2 april 2008.

De medewerkers zijn de hele dag afwezig. Er is dan ook geen telefonisch spreekuur.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 31 maart 2008. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Agenda

Opiniërend:

* Reactie van het college op knelpunten uit het jaarverslag 2007 randgroepjongerenwerk*

* Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Stadskanaal/Vlagtwedde 2008-2011*

Besluitvorming met debat:

* Starterslening*

* Beleidsnota accommodatie- en voorzieningenbeleid*
* Motie van de gemeente Pekela betreffende openbaar vervoer voor schoolgaande jongeren zonder OV-jaarkaart*

Motie vreemd aan de orde:

* Integraal alcoholmatiging beleidsvoorstel vooral toegespitst op jongeren*

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis en u kunt deze bekijken bij agenda raadsvergadering 31 maart 2008.

Inspreken

Bij agendapunten met een * is het mogelijk in te spreken tijdens de vergadering. U kunt dit melden bij de griffie tot één uur voor aanvang van de vergadering, E griffie@stadskanaal.nl, T (0599) 631 661 of (0599) 631 668. Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.

Verleende kapvergunningen

Op 25 maart 2008 zijn de volgende kapvergunningen verleend.

Mussel

* Veldwachterslaan 7 bomen (herplant)

Stadskanaal

* Ohmweg 12, 6 bomen

* Hoofdkade 54, 3 bomen

* Hoek Julianastraat/Koninginnelaan, 1 boom
* Arendshorst 45, 4 bomen (herplant)

* Merelhof 8, 1 boom

* Fabriekstraat 9, 20 bomen

* Tammingaborg 18, 18 bomen

* Nabij Frankrijklaan 18, 2 bomen

Onstwedde

* Jabbingelaan 39, 2 bomen

* Kerklaan 15, 1 boom

Vledderveen

* Vledderweg 12, 1 boom

Musselkanaal

* Magnoliastraat 25, 1 boom

* Fr. Halslaan 5, 2 bomen

Bezwaren tegen dit besluiten kunnen, uitsluitend schriftelijk, binnen een termijn van zes weken na de datum van vergunningverlening, bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Bouwplannen

Wie bouwplannen heeft, moet (meestal) een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente publiceert alle ingekomen aanvragen. Zo kan iedereen op tijd op de hoogte zijn over wie van plan is te gaan bouwen of verbouwen. De beslissingstermijn voor een lichte bouwvergunning is zes weken en voor een reguliere bouwvergunning twaalf weken. Alleen tegen een verleende vergunning kan door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden, dus niet tegen een aanvraag.

In de periode van 14 t/m 19 maart 2008 zijn de volgende aanvragen om een vergunning ingediend.

Stadskanaal

* Postkade 39, voor het legaliseren van een berging/overkapping, d.d. 17 maart

* Handelsstraat 41, voor het plaatsen van een schuur, d.d. 18 maart

Musselkanaal

* Spireastraat 8, voor het plaatsen van een berging, d.d. 18 maart

Mussel

* Musselweg 91, voor het uitbreiden van een ligboxenstal, d.d. 18 maart

De rayonarchitect van de welstandscommissie komt op de dinsdag van alle even weken om 10.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Belanghebbenden kunnen zich melden bij de receptie.

De uitslag van het welstandsadvies is op de oneven weken op maandag van 16.00 tot 17.00 uur op te vragen bij de heer J. de Vries, T (0599) 631 436.

Meer informatie: de heer G.J. Jansen, T (0599) 631 605.

Openbare registers bouwplannen

Wilt u weten welke bouwplannen actueel zijn of hoe het staat met de aanvraag van een bepaalde bouwvergunning? In het gemeentehuis bij de balie van bouw, milieu en bijzondere wetten zijn registers ingericht die voor een ieder in te zien zijn.

Wet milieubeheer

In het publieksbureau van de gemeente Stadskanaal liggen vanaf heden ter inzage:

meldingen op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van:
* Mestemaker, Jipsingboertangerweg 164 in Sellingen voor het in werking hebben van een al bestaande, maar nog niet vergunde of gemelde inrichting (akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met opengrondteelt) aan de Musselweg 13 in Mussel;
* J.H.M. Mensen, Musselweg 2 in Mussel voor het in werking hebben van een al bestaande, maar nog niet vergunde of gemelde inrichting (akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met opengrondteelt) aan de Musselweg 2 in Mussel.

Opgemerkt wordt dat de publicatie van deze meldingen (artikel 8.40) slechts een wettelijk verplichte bekendmaking inhoudt. Van de meldingen zelf kan kennis worden genomen in het gemeentehuis.

Meer informatie: de heer G.J. Jansen, T (0599) 631 605.

Aanlegvergunning

In de periode van 14 t/m 19 maart 2008 is de volgende aanvraag om een aanlegvergunning ingediend.

Alteveer

* Sectie S. 931 en Sectie S. 835, voor een aanlegvergunning, d.d. 14 maart

Meer informatie: de heer G.J. Jansen, T (0599) 631 605.

Uitwegvergunningen

In de periode van 17 t/m 21 maart 2008 zijn de volgende uitwegvergunningen verleend:

Musselkanaal

* Fr. Nanningstraat 3 t/m 25, d.d. 18 maart

Mussel

* Bovensteveenweg 7, d.d. 18 maart

Bezwaren tegen deze besluiten kunnen, uitsluitend schriftelijk, binnen een termijn van zes weken na de datum van vergunningverlening bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Meer informatie: de heer G.J. Jansen, T (0599) 631 605.
* 26 maart 2008