KPN NV

Persbericht

Datum:

Nummer:

KPN heeft verzoeken ingediend tot delisting op de beurzen van New York, Londen en Frankfurt

Zoals aangekondigd in december 2007 zal KPN de notering beëindigen van zijn American Depository Receipts (ADR's) op de beurs van New York (NYSE) en van de gewone aandelen op de beurzen van Londen en Frankfurt. Gisteren heeft KPN een Form 25 ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) om de notering van zijn ADR's op de NYSE te beëindigen. Naar verwachting wordt de delisting van kracht op 4 april 2008. KPN behoudt het recht om de Form 25 op enig moment voor de effectieve datum in te trekken.

KPN heeft ook de beurzen van Londen en Frankfurt schriftelijk verzocht de notering van gewone aandelen KPN op die beurzen te beëindigen. De delisting van gewone aandelen KPN van de beurs van Londen gaat naar verwachting in op 4 april 2008 en de delisting van de beurs van Frankfurt gaat naar verwachting in in de loop van het derde kwartaal van dit jaar. KPN behoudt het recht om de verzoeken tot delisting op ieder moment in te trekken voordat deze effectief worden.

KPN bevestigt de intentie om een Form 15F bij de SEC in te dienen voor deregistration en de intentie om alle rapportageverplichtingen die KPN nu nog heeft onder de Securities Exchange Act zo spoedig mogelijk te beëindigen na de delisting van de ADR's op de NYSE. Na indiening van de Form 15F vervallen onmiddellijk de rapportageverplichtingen die KPN nu nog heeft onder de U.S. Securities Exchange Act. De deregistration wordt 90 dagen na het indienen van de Form 15F van kracht, tenzij dit verzoek voor die tijd wordt ingetrokken. KPN behoudt het recht om de Form 15F om enige reden uit te stellen of in te trekken.

De uitschrijving door KPN geldt ook voor de uitstaande dollarobligaties van KPN die in 2000 zijn uitgegeven. Deze uitschrijving heeft geen gevolgen voor de verplichtingen van KPN tegenover de obligatiehouders.

KPN is voornemens zijn huidige ADR-programma om te zetten in een Level I ADR-programma. Daardoor hebben de huidige houders van ADR's de mogelijkheid om hun ADR's aan te houden. Level I ADR's zijn verhandelbaar op de Amerikaanse over-the-counter (OTC) markt, in tegenstelling tot een Amerikaanse landelijke effectenbeurs. De notering van gewone aandelen van KPN op Euronext Amsterdam blijft gehandhaafd.

KPN blijft zijn jaarverslag, jaarrekening en andere belangrijke berichten voor beleggers publiceren op de eigen website, www.kpn.com/ir, conform regel 12g3-2(b) van de U.S. Securities Exchange Act.

KPN staat voor een hoog niveau van ondernemingsbestuur en het verstrekken van informatie en toelichtingen conform de huidige Nederlandse corporate governance code en de regelgeving van toezichthoudende instanties. Verder richt KPN zich op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de systemen voor interne beheersing en risicobeheer, met behoud van de positieve elementen van de Sarbanes-Oxley wet op het gebied van governance, interne beheersing en rapportage.KPN NV