Hulpverleningsregio Haaglanden


Scheepsbrand werf, Delft

Delft, 25 maart 2008

Brand op binnenvaartschip

Delft Op het binnenvaartschip Brandaris dat voor de kant lag bij scheepswerf Boxce heeft een korte felle brand gewoed. De brand is ontstaan door laswerkzaamheden binnen in het schip. De brandweer heeft de brand geblust met behulp van schuim. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Tijdens laswerkzaamheden binnen in het schip ontstond brand in een holle ruimte van het schip. Omdat de ruimte moeilijk toegankelijk was had een bluspoging vanhet personeel geen effect. Nadat de brandweer uiteindelijk toegang had tot de ruimte hebben ze de ruimte volgepompt met schuim. Tijdens de inzet van een brandweereenheid in het schip heeft een complete bluseenheid op de kant gestaan als back up. Tijdens de inzet van de brandweer zijn twee andere binnenvaartschepen die in de buurt van het brandende schip voor de kant lagen verplaatst.