Gemeente Enschede

Prioriteiten noodstroomvoorziening vastgesteld

Beschikbare aggregaten eerst inzetten voor kwetsbare groepen

Na de grote stroomstoring in Haaksbergen in november 2005 heeft Essent Netwerk de gemeenten gevraagd aan te geven volgens welke prioritering noodstroomaggregaten moeten worden ingezet. Essent heeft de beschikking over een beperkt aantal noodstroomaggregaten. Aangezien deze noodstroomvoorziening ontoereikend kan zijn tijdens een crisis of ramp, moet er een keuze gemaakt worden welke gebruikers als eerste van noodstroom voorzien moeten worden. Burgemeester en wethouders geven er de voorkeur aan om de aggregaten in geval van nood beschikbaar te stellen voor opvanglocaties, de binnenstad en winkelcentra. Essent zal de Twentse prioritering verwerken in haar noodplannen.

Zorgtaak
Voorop staat dat eenieder een eigen verantwoordelijkheid heeft in het voorbereid zijn op calamiteiten. Dit geldt voor personen, maar zeker ook voor bedrijven en zorginstellingen. In geval van nood horen kwetsbare gebruikers volgens het college voorrang te krijgen in de stroomvoorziening. Als dat nodig is worden in Enschede opvanglocaties ingericht waar mensen in geval van nood kunnen bellen en bijvoorbeeld even kunnen opwarmen. Die plekken moeten naar de mening van het college als eerste in aanmerking voor noodstroom. Na deze zorgtaak kiest het college voor veiligheid als doel voor de inzet van noodstroom. De reden hiervoor is dat bijvoorbeeld plunderingen van winkels/huizen en rellen op straat voorkomen dienen te worden. Indien er gesproken wordt over de binnenstad, dan kunnen er delen van de binnenstad apart verlicht worden. Daarna volgen het openbaar nut, woningbouw en tenslotte komt de (bio)industrie.

Op www.crisis.nl kunnen mensen nalezen wat te doen bij een stroomstoring en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. De folder Denk Vooruit en rampenkaart zijn ook bij de balie van de gemeente verkrijgbaar.

26 maart 2008