Ingezonden persbericht


topambtenaar hekelt de randstad in city journal:

"AMSTERDAM HEEFT DE TOEKOMST, DE REST ZIT TE SLAPEN"

Den Haag, 26 maart 2008 - "Het Rijk is het grootste obstakel voor een voortvarende ontwikkeling van de stad Amsterdam. De discussie over de toekomst van de Randstad vergt veel overbodige ambtelijke kracht. Hier is iedereen ervan overtuigd: Amsterdam heeft de toekomst." Dit zegt Zef Hemel, topambtenaar bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam in het eerste nummer van het vernieuwde City Journal van Nicis Institute. Hemel is de drijvende kracht achter Metropool Regio Amsterdam en voormalig directeur van de Academie voor Bouwkunde in Rotterdam.

Dit jaar viert de Randstad haar vijftigste verjaardag. "Een mooi moment om er een andere wending aan te geven", zegt Hemel. "De Randstad is als vehikel voor bestuurlijke besluitvorming een achterhaald principe en een laatste erfenis van het Modernisme. We leven in een andere tijd. Echte grote steden hebben we nodig in dit land Ik vind niet dat we nog klakkeloos moeten bijtekenen voor een gespreide, ontmengde Randstad. Of dat zuur is voor Rotterdam, Utrecht en Den Haag? Dat lijkt me niet. Die steden moeten goed naar zichzelf kijken. Hallo, het is 2008, geen 1958." Hemel kent het verwijt over de 'alleingang' van Amsterdam, "maar het is nu eenmaal zo dat Amsterdam voorop loopt. Wij hebben het gevoel dat de andere steden zitten te slapen."

Nicis Institute, het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden, geeft voortaan maandelijks het City Journal uit. Het full color vaktijdschrift is bedoeld voor mensen die werken in de stedelijke praktijk. In het blad worden onderzoek en praktijk met elkaar verbonden en is er daarnaast ruimte voor interviews, achtergrondartikelen, nieuws en opinie.

Deze maand is er aandacht voor een onderzoek naar de gevolgen van herstructurering voor bewoners van achterstandswijken en voor een onderzoek naar de sociale infrastructuur van wijken Haarlemmermeer. Verder een interview met Peter Nijkamp, voorzitter van de NWO, die onlangs toetrad tot het Nicis College voor Stedelijke Innovatie en is er de maandelijkse column van de Rotterdamse wethouder Dominique Schrijer.

Noot voor de redactie /