Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 079/GH
Datum: 26 maart 2008

Provinciale prijsvraag voor ideeën voor toegangspoorten bij de entrees van Fryslân

De provincie Fryslân schrijft een prijsvraag uit onder vormgevers, architecten en kunstenaars voor inspirerende ideeën voor markeringen bij de hoofdtoegangswegen van Fryslân. De ontwerpen moeten de identiteit van Fryslân versterken en passen bij de verschillende locaties; de A7 bij Drachten en de Afsluitdijk,de A6 bij Lemmer en de A32 bij Wolvega. Tot 1 juni kunnen ontwerpen worden ingediend waarna eind juli de winnaars bekend worden gemaakt. Er zijn vier geldbedragen te winnen van E 12.000-, E 9.000,-, E 6.000,- en E 3.000,-. Het idee van de toegangspoorten behoort tot de eerste projecten (ûteinsetters) van Fryske Fiersichten die worden uitgevoerd.

De ontwerpideeën voor de toegangspoorten moet de betrokkenheid van inwoners en toeristen bij de kwaliteit van het landschap versterken. " De ontwerpideeën moeten gericht zijn op markeringen waar je niet omheen kunt, die duurzaam zijn, vanaf de weg duidelijk te zien zijn en Frysk eigen zijn. Daarbij moet je denken aan begrippen als ruimte, rust, water en taal. Ik verwacht er veel van"; aldus gedeputeerde Anita Andriesen.

De prijsvraag is onderdeel van het internationale congres Bridges dat in de zomer van 2008 in Leeuwarden wordt gehouden. Dit congres is sinds 1998 een internationaal platform voor kunstenaars en wetenschappers die zich op het grensvlak van wetenschap, kunst en techniek begeven. De inzendingen van de toegangspoorten worden tijdens dit congres tentoongesteld. In de maanden erna is de tentoonstelling toegankelijk voor het brede publiek. Om de prijsvraag onder de aandacht te brengen van vormgevers, architecten en kunstenaars wordt er eind maart via diverse (vak)media en op de website www.poortennaarfryslan.nl aandacht aan de prijsvraag geschonken en opgeroepen om ontwerpen in te zenden. De jury onder leiding van Mr. S.J. Hartkamp bestaat uit deskundigen op onder andere het terrein van kunst in de openbare ruimte, architectuur en landschap.

Fryske Fiersichten
Het toekomstdebat Fryske Fiersichten leverde vorig jaar zo'n 750 ideeën op die een bijdrage aan de toekomst van Fryslân zouden kunnen leveren. In de afgelopen periode zijn de projecten in kaart gebracht, is gesproken met de idee-indieners en zijn de ideeën verrijkt en met elkaar in verband gebracht. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel gedaan aan Provinciale Staten over de criteria voor het programma Fryske Fiersichten. Eind juni besluiten de Provinciale staten over welke projecten definitief uitgevoerd gaan worden. Op de website www.fryskefiersichten.nl staat alle informatie over de projectideeën.


---- --