KPN NV

Persbericht

Datum: 26 maart 2008

Nummer: 017p

KPN kondigt obligatielening aan

KPN is van plan om een obligatielening uit te geven onder haar Global Medium Term Note programma. De opbrengst van de obligatielening zal worden gebruikt om obligaties die in 2008 aflopen te herfinancieren, de tijdelijke trekkingen op de kredietfaciliteiten af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

KPN wil flexibiliteit behouden voor het doen van investeringen in verdere groei en om een maximaal rendement voor haar aandeelhouders te creëren, rekening houdend met de belangen van de obligatiehouders. KPN streeft een optimale kapitaalstructuur na zoals is vastgelegd in het financieringsraamwerk, waarin de netto schuld / EBITDA verhouding (1) tussen de 2 en 2,5 ligt.

Eind vierde kwartaal 2007 had KPN een netto schuld van EUR 11,0 miljard en een netto schuld / EBITDA verhouding van 2,3x. KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2 (stabiele vooruitzichten) van Moody's.

BNP Paribas, Rabobank en RBS zijn benoemd tot book runners voor deze transactie.

(1) Gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden exclusief boekwinsten/verliezen en reorganisatiekosten, beide meer dan EUR 20 miljoen.