Gemeente Delft

Studiereis naar Silicon Valley met Delftse ICT-kring

De ICT-kring Delft bestaat dit jaar 5 jaar en daarom organiseert zij een symposium en een studiereis waaraan onder meer wethouder Ronald Vuijk deelneemt. De ICT-kring heeft ambitieuze plannen om de Delftse ICT-sector de komende jaren op een hoger plan te tillen, beter te organiseren en nadrukkelijker te profileren.

"De actieve deelname van de gemeente Delft is daarbij onontbeerlijk. De studiereis naar Silicon Valley is een belangrijke stap in dat proces. De deelnemers leren veel over de succesfactoren van de ICT-sector aldaar. De reis is voor vertegenwoordigers van TU, TNO, bedrijfsleven en gemeente een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Dat maakt het na terugkomst eenvoudiger om samen plannen te maken en successen te boeken. Het is daarom heel belangrijk dat de Delftse wethouder die economische zaken, kennisstad en ICT in zijn portefeuille heeft aan die studiereis deelneemt, " aldus René Dings, bestuurslid van de ICT-kring Delft.

Het thema van de studiereis is 'Value by Proximity', oftewel: hoe kun je meerwaarde halen uit elkaars nabijheid? Het programma bestaat onder meer uit bezoeken aan topondernemingen zoals Microsoft en Cisco, bezoeken aan jonge, hippe startende ondernemingen in het Plug and Play Tech Center, een uitgebreid programma bij de universiteiten van Stanford en Berkeley en een ontmoeting met Nederlandse ondernemers in Silicon Valley.

Prof.dr.ir. Pieter Kruit, Voorzitter Stichting Delft Kennisstad is al vaker in Silicon Valley geweest en vindt een bezoek absoluut de moeite waard. "Iedere keer kom ik gemotiveerd terug. Je ziet daar dat een kennisconcentratie met voldoende interactie tussen de partijen automatisch nieuwe bedrijvigheid creëert. Een reis als deze dient dus twee doelen: interactie tussen Delftse partijen en motivatie om Delft verder uit te bouwen als kennisstad."

Silicon Valley staat al jarenlang bekend als de meest succesvolle regio op het gebied van de ontwikkeling van 'high-tech' producten; dit met een wereldwijde uitstraling. De veerkracht en flexibiliteit bij de grote veranderingen in de technologie en de wereldeconomie zijn opvallend.


------------------------------------
Noot voor de redactie (