Politie Groningen

Politie lost vernielingen Musselkanaal op

Musselkanaal, 26-03-2008 o Met de aanhouding van drie jongemannen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, allen uit Musselkanaal, heeft de politie een serie vernielingen en diefstallen opgelost. De strafbare feiten zijn met name de afgelopen vier maanden in Musselkanaal gepleegd. De politie verwacht in vervolgonderzoek nog meer jongeren aan te houden.

Naar aanleiding van meerdere vernielingen en brandstichtingen in de afgelopen maanden is de politie een project gestart. Dit betekent dat er zowel overdag als s nachts extra gesurveilleerd wordt, ook in burger. Daarnaast zijn buurtonderzoeken gehouden en is contact gelegd met jongereninstanties. Door de signalerende rol van de buurtagent en de contacten in de wijk, kwam er steeds meer informatie binnen. Ook is er uitvoerig gesproken met getuigen. Dit leverde uiteindelijk voldoende informatie op, welke wees in de richting van de drie aangehouden verdachten.

Strafbare feiten

De jongeren hebben bekend verantwoordelijk te zijn voor een groot aantal vernieling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het vernielen van fietsen, autospiegels en verkeersborden. Ook hebben ze de draaiburg in Musselkanaal vernield en open gezet, wat gevaar oplevert voor fietsers en voetgangers. Daarnaast hebben ze schuldig gemaakt aan diverse fietsdiefstallen, koperdiefstallen, diefstal van winkelwagentjes en hebben ze goederen weggenomen uit een onbewoond pand. Bovendien zijn ze betrokken bij enkele brandstichtingen. Er is zelfs een rolstoel weggenomen uit een verpleeghuis, welke vervolgens is vernield. De strafbare feiten werden in een grotere groep met wisselende samenstelling gepleegd. De meeste vernielingen zijn gepleegd in de Florawijk en in het centrum van Musselkanaal.

Motief

De jongeren hangen veel rond op straat en plegen uit verveling of stoerdoenerij vernielingen en diefstallen. De groepsdruk heeft vermoedelijk ook een rol gespeeld. Deels is gehandeld onder invloed van verdovende middelen. Deze drie verdachten hebben vermoedelijk voor een paar duizend euro schade aangericht.

Nauwelijks aangiftes

Opvallend is dat er van veel feiten geen aangifte is gedaan. Voor de politie is maakt dat het onderzoek lastig en het is moeilijker om zaken strafrechterlijk aan te pakken. Jongeren kunnen niet veroordeeld worden voor zaken waarvan geen aangifte is gedaan. Bovendien kunnen de slachtoffers dan geen schade op hen verhalen. De politie roept iedereen op om vooral aangifte te (blijven) doen, ook al gaat het om relatief kleine vergrijpen.

Vervolg

De verdachten zijn na meerdere verhoren naar huis gestuurd. Zij moeten zich op termijn verantwoorden voor de rechter. Ook zijn gesprekken gevoerd met de ouders van de minderjarige verdachten en wordt gekeken waar hulpverlening kan worden geboden. De politie verwacht in vervolgonderzoek nog meer jongeren aan te kunnen houden en daarmee nog meer vernielingen en brandstichtingen in Musselkanaal te kunnen oplossen.