Gemeente Goirle

Welstandscommissie Goirle publieksvriendelijker

Inwoners van de gemeente Goirle mogen rekenen op een sneller en beter welstandsadvies op hun bouwplannen. De gemeente heeft op het terrein van welzijnsadvisering enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Sinds 1 januari is er nog maar één welstandscommissie (in plaats van twee) en de commissie formuleert al tijdens de openbare vergadering haar mening en brengt dus meteen advies uit. Nieuw is ook dat zowel agenda en adviezen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Een welstandsadvies is altijd nodig voor reguliere bouwplannen en bouwplannen die niet voldoen aan de objectcriteria. Dat betekent dat het niet om een monument gaat, dat het plan voldoet aan het bestemmingsplan en dat er sprake is van een eenvoudige vormgeving. De welstandsadvisering voor de gemeente Goirle is uitbesteed aan Welstandszorg Noord Brabant in 's-Hertogenbosch, die voor een deskundige commissie zorgt en de adviezen uitbrengt. Tot voor kort kende Goirle een kleine en een grote commissie. Vanaf 1 januari is dat er dus nog maar één. De commissie bestaat uit twee vaste leden, een rayonarchitect van Welstandszorg Noord Brabant en een extern lid.

Openbaar
Deze welstandscommissie vergadert in de even weken op de maandagmiddag vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis. Vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Belanghebbenden en belangstellenden mogen de vergadering dus bijwonen. Voor een bespreking van de plannen, dienen aanvragers vooraf een afspraak te maken.

Website
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie wordt telkens op de vrijdag voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd op de web-site van de gemeente. De adviezen van de commissie staan uiterlijk daags na de vergadering eveneens op www.goirle.nl.