Gemeente Amersfoort

Activiteitenkalender B en W Amersfoort
Woensdag 26 maart t/m vrijdag 4 april 2008

Woensdag 26 maart
10.00 uur
Wethouder Van Daalen bezoekt de WMO-conferentie "Meedoen vraagt om innovatie". Locatie: Claus Event Center, Kruisweg 1405 te Hoofddorp.

13.15 uur
Wethouder Hekman spreekt op de VNG Belastingconferentie 2008 tijdens de themamiddag "De burger centraal". Locatie: Hotel de Koningshof, Locht 117 te Veldhoven.

14.00 uur
Wethouder Kruyt neemt deel aan de VNG-inputsessie ten behoeve van de Interbestuurlijke taakgroep gemeenten. De Interbestuurlijke taakgroep is ingesteld om voorstellen te formuleren over decentralisatie, terugdringen van bestuurlijke drukte en het versterken van bestuurskracht van gemeenten. Locatie: Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1 te Zwolle.

Donderdag 27 maart

20.00 uur
Leden van het college bezoeken de vijfde Kattenbroeklezing. Gastspreker is Jacobine Geel, theoloog en filosoof. Met de Kattenbroeklezing beoogt het Architectuurcentrum Amersfoort architectuur en stedenbouw bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Locatie: Het Kloosterhotel, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort.

Vrijdag 28 maart 2008
15.00 uur
Wethouder Eerdmans onthult kunstobjecten die zijn gemaakt door de leerlingen van OBS De Vlindervallei onder begeleiding van kunstenaar Theo van der Hoeven. De kunstobjecten worden op het oude schoolgebouw gehangen. Locatie: Evertsenstraat 39 te Amersfoort.

Zaterdag 29 maart

17.30 uur
Wethouder Kruyt opent de Amicitia Art Avenue in het Essence Painting Epicentrum. Locatie: Winkelpromena

Zondag 30 maart

12.50 uur
Wethouder Kruyt opent de twee nieuwe tennisbanen van Tennisvereniging Nieuwland. Locatie: Nieuwlandseweg 4 te Amersfoort.

14.00 uur
Wethouder Eerdmans opent de manifestatie Women Unlimited. Women Unlimited biedt een podium aan succesvolle en inspirerende vrouwelijke artiesten. Locatie: Theater De Lieve Vrouw te Amersfoort.

Maandag 31 maart

13.00 uur
Wethouder Eerdmans brengt een werkbezoek aan Wolter&Dros Belevingscentrum. Locatie: Amsterdamseweg 51d te Amersfoort.

17.30 uur
Wethouder Kruyt is aanwezig bij het SRO-Sportcafé. Deze keer is het thema "Krachtenbundeling in de topsport". Locatie: Dierenpark Amersfoort, Restaurant De Olifant, Barchman-Wuytierslaan 224 te Amersfoort.

Woensdag 2 april

11.00 uur
Wethouder Eerdmans ondertekent het convenant voor- en vroegschoolse educatie. Uit onderzoek is gebleken dat de aanpak van de voor- en vroegschoolse educatieprogramma's effectief is. Om de voortzetting van deze succesvolle aanpak tot 2010 te waarborgen tekenen de gemeente en de schoolbesturen eerder genoemd convenant. Locatie: basisschool De Wiekslag, Trekvogelweg 180 te Amersfoort.

13.30 uur
Burgemeester Van Vliet-Kuiper viert het 10-jarig bestaan van de Buitenkasten. De Buitenkast is er om kinderen te stimuleren en te leren om (samen) te spelen. Inmiddels is de Buitenkast ook een ontmoetingsplaats voor moeders geworden. Locatie: de buitenkast in de wijk Kruiskamp.

14.00 uur
Wethouder Eerdmans spreekt bij de feestelijke ingebruikname van het eerste inzamelvoertuig op aardgas van de ROVA. Locatie: Stadhuisplein 1 te Amersfoort.

15.30 uur
Wethouder Luchtenveld is aanwezig bij de VROM-BestuurdersTop. Een 'gesprekkenestafette', waarbij verschillende thema's in kleine groepen worden besproken met de ministers Cramer en Vogelaar. Locatie: voormalig zendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1, Barneveld.

16.00 uur
Wethouder Kruyt krijgt samen met de overige deelnemende gemeenten de begroting en jaarverslagen van de Stichting Bibliotheken Eemland overhandigd en zal het eerste Historisch Informatiepunt Eemland (HIP) openen. Het HIP is onderdeel van vier Historische Informatie Punten in de regiobibliotheek die het resultaat zijn van samenwerking russen de Bibliotheken Eemland, locale historische verenigingen, museum Flehite en Archief Eemland. Locatie: Centrale Bibliotheek Amersfoort, Zonnehof 12 te Amersfoort.

Donderdag 3 april

13.00 uur
Wethouder Kruyt neemt deel aan de conferentie "Nieuwe wegen Sport en Bewegen" die wordt georganiseerd door Sportservice Midden Nederland. Locatie: Huis van de Sport, Wattbaan 31-49 te Nieuwegein.

14.00 uur
Burgemeester Van Vliet-Kuiper spreekt tijdens het SKW(Samen Kwaliteit Waarborgen)-symposium over 'handhaving door certificatie?'. Zij reikt een certificaat uit aan de Vereniging van Eigenaren 'De Soeverein'. De heer dr. D.K.J. Tommel, voormalig staatssecretaris VROM, is dagvoorzitter. Het symposium wordt gehouden op de laatste dag van de Bouw-Rai. Locatie: de Rai te Amsterdam.

15.00 uur
Wethouder Eerdmans neemt deel aan de Dag van de Dialoog georganiseerd door de Provincie Utrecht. Locatie: Provinciehuis, Pythagoraslaan 101 te Utrecht.

Vrijdag 4 april
10.00 uur
Leden van het college brengen een werkbezoek aan Zutphen en Enschede om ideeen op te doen over parkeergarages en fietsenkelders.


---- --