Ingezonden persbericht


Persbericht

Minister Plasterk wordt misprezen

Het overgrote deel van de Nederlandse kunstliefhebbers is van mening dat het beleid van minister Plasterk een effectieve invulling mist (41%) en zelfs frustrerend is, 'om moedeloos van te worden' (30%). Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door de Kunstweek onder bezoekers aan de website.

Slechts 11% kwalificeert het cultuurbeleid van de minister als 'ijzersterk en doeltreffend', terwijl 17% het beleid typeert als 'vooral geplaveid met mooie woorden en goede voornemens'.

Na de nota van Plasterk 'De kunst van Leven', waarin de minister de intrinsieke waarde van de kunst voorop plaatst, hield de minister zich voor wat betreft het cultuurbeleid stil. Afgezien dan van enige uitspraken die de minister deed rond de kosten van de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam en het voornemen om musea gratis toegankelijk te maken voor jongeren tot 13 jaar.

De cultuurnota is vooral gebaseerd op thema's die in het afgelopen jaar door de kunstsector zelf zijn aangedragen en waarvoor met name de Raad voor Cultuur de bouwstenen heeft aangedragen. Veel betrokkenen bij de kunstwereld vragen zich dan ook af welke inbreng van het ministerie van OCW onder leiding van Plasterk nog verwacht mag worden. De meesten hebben geen enkele fiducie meer in daadkracht of sturing van het ministerie en hebben, na aanvankelijke hoge verwachtingen, de hoop op een sterk en stimulerend cultuurbeleid al opgegeven.

De Kunstweek ziet ondanks de aan Plasterk toegedichte passiviteit toch een gestage opleving van de belangstelling voor cultuur en kunst en met name voor beeldende kunst, de cultuursector die de Kunstweek stimuleert.


---