Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Sacha de Graaf in dienst bij IVRM

Bussum, 26 maart 2008 - Sacha de Graaf (27) is bij IvRM in dienst getreden als communicatieadviseur. De Graaf heeft Communicatiemanagement gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en volgde daarnaast de Master Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voordat zij bij IvRM in dienst trad, was zij werkzaam op de afdeling Facilitaire Zaken van Kadaster Noordwest. Bij IvRM is Sacha de Graaf verantwoordelijk voor het, namens opdrachtgevers, genereren van redactionele aandacht in de media.

Over IvRM
IvRM is een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het dichten van de kloof tussen redacties en organisaties. Het bureau draagt zorg voor voortdurende redactionele aandacht in de media. Aan de hand van een speciaal ontwikkelde werkwijze gaat IvRM op zoek naar visies en opinies van de opdrachtgever op trends en ontwikkelingen. Het bureau past deze aan op de informatiebehoefte van de media. Hierbij wordt rekening gehouden met het aandachtsgebied en de toonzetting van een specifiek medium en het specialisme van de individuele journalist. IvRM rekent zakelijke dienstverleners, beursgenoteerde bedrijven, semi-overheidsinstellingen en branche- en beroepsverenigingen tot haar opdrachtgevers.

Noot voor de redactie,