Rijksmuseum


Rijksmuseum ziet af van de aankoop van Rembrandts Catrina

Bijna 34 miljoen euro werd aan het Rijksmuseum toegezegd door het ministerie van OCW, fondsen, bedrijven en particulieren om Rembrandts Catrina Hooghsaet te kopen. Nog nooit heeft een Nederlands museum voor een aankoop zoveel financiële steun weten te krijgen. Desondanks heeft het Rijksmuseum na meer dan een half jaar onderhandelen toch besloten om van de aankoop af te zien. De verwachtingen van de verkopende partij bleven volgens de experts in het museum te hoog.

Het Portret van Catrina Hooghsaet (1657) bevindt zich al meer dan 100 jaar in particulier bezit bij een familie in Noord Wales op het kasteel Penrhyn Castle en werd ter afsluiting van Rembrandts 400ste verjaardag van 29 november 2006 tot 14 mei 2007 in het Rijksmuseum getoond. Sindsdien heeft het Rijksmuseum met steun van derden geprobeerd het topstuk van Rembrandt te verwerven.

Tot de fondsen die steun voor de aankoop van Catrina Hooghsaet hadden toegezegd behoorden het Ministerie van OCW, het Rijksmuseum Fonds, de BankGiro Loterij, het Nationaal Fonds, de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan Stichting en het VSB-Fonds. Daarnaast was aanzienlijke steun gevonden in het Nederlands bedrijfsleven dankzij de inspanningen van het Rijksmuseum Fonds. Het Rijksmuseum is al deze steunverleners zeer erkentelijk.