GGZ.NL breidt informatievoorziening uit


GGZ instellingen, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen op de kaart gezet

NL, 20080326 -- Op de website www.ggz.nl wordt steeds meer naar algemene informatie gezocht. Naast de basis; het publiceren van vacatures voor ggz-instellingen, wordt ggz.nl steeds meer een soort wegwijzer op het internet voor mensen die zoeken naar nieuws, informatie en adressen en telefoonnummers binnen de geestelijke gezondheidszorg. Om hier aan tegemoet te komen zijn er in de afgelopen periode verschillende informatie-landkaarten ontwikkeld.

Inmiddels zijn er al 5 kaarten gepubliceerd. deze kaarten zullen in de komende tijd -in samenspraak met de organisaties - worden uitgebreid en aangevuld.
De beschikbare kaarten zijn:
* Ggz instellingen
* PAAZ afdelingen (psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis)
* Beroepsverenigingen in en rond de geestelijke gezondheidszorg.
* Instellingen voor forensische psychiatrie
* Patiëntenorganisaties in en rond de geestelijke gezondheidszorg.
* RIBW's (regionale instellingen beschermde woonvormen)

In de geestelijke gezondheidszorg zijn rond de 100 instellingen actief, een getal wat nogal veranderlijk is. In 10 jaar tijd nam het aantal instellingen door fusies af van ruim 160 naar grofweg honderd. Op de kaart publiceren we in principe de hoofdvestigingen.

Patiëntenorganisaties worden steeds belangrijker, we willen dan ook zorgen dat de informatie daarover makkelijk te vinden is. In de toekomst zullen we in overleg met deze organisaties ook uitgebreider informatie over het werk, gedachtengoed en de aanpak van deze organisaties gaan publiceren.

Op GGZ.NL vindt u naast veel vacatures, nieuws en adresinformatie ook veel informatie over bijvoorbeeld ziektebeelden (in samenwerking met het Trimbos-instituut) en voor mensen die zich oriënteren op de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg veel informatie over verschillende beroepsgroepen. GGZ.NL is "de" informatie en vacaturesite voor de geestelijke gezondheidszorg.