CDA vraagt aandacht voor het Jaar van het Religieus Erfgoed


DEN HAAG, 20080326 -- In een motie hebben coalitiepartijen CDA en CU/SGP er tijdens de vergadering van Provinciale Staten bij Gedeputeerde Staten op aangedrongen om ook in de provincie Zuid-Holland aandacht te besteden aan het Jaar van het Religieus Erfgoed.

Het Jaar van het Religieus Erfgoed is een initiatief van Stichting Kerkelijk Kunstbezit en de Steunpunten Monumentenzorg en Archeologie in samenwerking met de VNG en het IPO. Het jaar is bedoeld om aandacht te vragen voor het beeldbepalende karakter van kerkgebouwen in het landschap, voor het belang van de rijke historie hiervan voor toerisme en recreatie en voor de vraagstukken die samenhangen met het verlies van de religieuze functie van deze gebouwen. Onder het motto "12 maanden, 12 eeuwen, 12 provincies" werken nu 11 provincies -alle provincies behalve Zuid-Holland- mee aan dit initiatief.

Eerder dit jaar stelde CDA Statenlid Elly van den Bosch-Damen schriftelijke vragen over het onderwerp Religieus Erfgoed aan Gedeputeerde Staten. Zij wilde daarin onder andere van GS weten of de provincie Zuid-Holland aandacht wilde besteden aan het Jaar van het Religieus Erfgoed. Ook in de Statencommissie Samenleving werd dit thema onlangs ter sprake gebracht. Om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp diende Elly van den Bosch-Damen tijdens de Statenvergadering van woensdag 26 maart samen met CU/SGP een motie in waarin ze GS verzocht om positief te reageren op het verzoek om aan de eerste van een serie tv-uitzendingen van de NCRV deel te nemen en om in een ander jaar religieus erfgoed als thema te kiezen.

Hoewel de motie niet werd aangenomen door de vergadering van Provinciale Staten, is initiatiefneemster Elly van den Bosch-Damen tevreden over het feit dat de meerderheid van de Staten aandacht heeft voor het onderwerp en dit voor een later tijdstip wil agenderen: "Ik het betreur ten zeerste dat 11 provincies meedoen, alleen Zuid-Holland niet. Volgende week praten we in commissieverband verder en wellicht wordt het Religieus Erfgoed thema in één van de volgende jaren."





CDA Statenfractie Zuid-Holland