Ingezonden persbericht


Bloemenzee komt tot leven in het Bollenbad

Inloopbijeenkomst over plannen Bloemenzee

Noordwijk - Op 26 maart aanstaande organiseren de gemeente Noordwijk en projectontwikkelaar Proper-Stok een inloopbijeenkomst met informatie over de plannen voor Bloemenzee, het gebied rond zwembad Bollenbad. In een zaal van het zwembad geven wethouder Van Rijnberk (Progressieve Combinatie) en de heer De Mooy van Proper-Stok Ontwikkelaars een korte toelichting op de vrijstellingsprocedure en het verloop van de avond.

Bewoners van Noordwijk en andere geïnteresseerden kunnen deze avond kennismaken met de plannen en vragen stellen aan de betrokken specialisten van de gemeente en de ontwikkelaar.

Tijdens deze inloopbijeenkomst, georganiseerd naar aanleiding van de tervisielegging van het plan Bloemenzee, kunnen bewoners de plannen voor het gebied inzien. Naast de wethouder zijn ook hoofdarchitect Ashok Balhotra, de architecten en specialisten van de gemeente en Proper-Stok aanwezig om antwoord te geven op vragen van geïnteresseerden. Ook kunnen aanwezigen reacties achterlaten op de inspiratiewand.

Programma
19:00 Zaal open
19:15 Presentatie A.Th. van Rijnberk, wethouder gemeente Noordwijk enpresentatie J. de Mooy, directie Proper-Stok 19:30 Start inloop
22:00 Einde avond

Bloemenzee
Het plan Bloemenzee is onderdeel van gebiedsontwikkeling Centraal Park 1e fase van het Middengebied. Het plan beschrijft de geplande nieuwbouw op het terrein van het huidige Bollenbad. De nieuwbouw van een zwembad ter vervanging van het huidige Bollenbad is onderdeel van dit plan. Het plan maakt daarnaast hoogwaardige woningbouw en de realisatie van wellnessvoorzieningen mogelijk. Deze bijeenkomst heeft een informerend karakter en is niet bedoeld voor het kenbaar maken van zienswijzen.


- Einde bericht -