PERSBERICHT

Veel waardering van ouders langs de lijn voor SIRE-campagne

'Geef kinderen hun spel terug' maakt ouders meer bewust van eigen gedrag en dat van anderen

Amsterdam, 26 maart 2008 - De SIRE-campagne 'Geef kinderen hun spel terug' heeft gezorgd voor een verschuiving in het denken en doen van ouders langs de sportvelden. Zij coachen hun kinderen minder vaak en jutten hen minder op, bemoeien zich minder met de teamleiding en uiten minder kritiek op scheidsrechters. Ook zijn zij zich meer bewust geworden van gedrag van zichzelf (32%), maar vooral van negatief gedrag van andere ouders langs de zijlijn (62%). Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van SIRE, uitgevoerd door TNS NIPO onder ruim 800 ouders met één of meer kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 18 jaar.

Ouders merken dat er veranderingen plaatsvinden rondom de sportvelden. Bijna een derde van de ouders (29%) zegt zich door de campagne zelfs positiever op te stellen langs de sportvelden. Eén op de drie ouders die iets vernomen hebben van de campagne (32%) merkt dat er rondom de sportvelden over de campagne gesproken wordt. Daarnaast zegt één op de zes ouders (16%) dat zij merken dat ouders elkaar meer aanspreken op hun gedrag langs de sportvelden dan voor de campagne.

Ouders spiegel voorgehouden
Het doel van de campagne is om ouders - en in tweede instantie begeleiders en coaches, bewust te maken van hun gedrag en ze te laten zien welke impact het heeft op de kinderen. Ook beoogde de campagne het overdreven fanatisme bespreekbaar te maken tussen ouders en coaches onderling. "Hierin lijken we geslaagd. De cijfers tonen aan dat we ouders duidelijk een spiegel voorgehouden hebben en bij een bepaalde groep is zelfs al sprake van gedragsverandering," zegt Jan Müller, één van de projectleiders van SIRE. "Gelukkig komen ouders nog steeds vaak kijken bij hun sportende kind en is het juichen en aanmoedigen onveranderd gebleven."

Vrijwel alle ouders (96%) vinden het goed dat het onderwerp uit de campagne aangesneden is. De campagne wordt dan ook met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4 beoordeeld.

Vooral anderen misdragen zich
Dat ouders kwalijk gedrag vooral bij anderen zien, bleek al uit het onderzoek dat TNS NIPO voorafgaand aan de campagne uitvoerde: negen op de tien ouders (91%) ergerden zich toen aan het gedrag van anderen langs de lijn. Dit percentage is vijf maanden later vrijwel onveranderd gebleven: 93%. Nog steeds denken vier op de tien ouders (42%) dat andere ouders zich nooit aan hen ergeren.

Müller: "Ondanks de duidelijke effecten van de campagne, is er helaas nog steeds een hoop ergernis over hoe sommige mensen zich rondom de sportvelden gedragen. We zijn daarom blij dat diverse lokale sportclubs en andere instanties initiatieven zijn gestart om het respect op en rondom het sportveld te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het NOC*NSF met de campagne om scheidsrechters het respect te geven die ze verdienen. We hopen dat deze initiatieven navolging krijgen van andere partijen, zodat sport weer een spel wordt waar iedereen van kan genieten."

Grote zichtbaarheid van de campagne
82% van de ondervraagde ouders heeft sinds de start iets vernomen van de campagne. In totaal is de spot ruim 1200 keer op TV vertoond. Daarnaast zijn er vele spotjes op de radio en advertenties in tijdschriften en dagbladen verschenen. Ook online is de campagne met ruim 30 miljoen impressies zeer zichtbaar geweest. Alle uitingen zijn kosteloos door de media geplaatst.

De campagne 'Geef kinderen hun spel terug' is gestart op 8 november 2007 en loopt tot en met maart 2008.

Deze SIRE-campagne is tot stand gekomen dankzij de belangeloze medewerking van onder andere:
- UbachsWisbrun/JWT

- Hill & Knowlton Nederland

- Projectleiders SIRE; Jan Müller, Suzanne Sweerman, Frank Weijers

Over SIRE
De Stichting Ideële Reclame is een onafhankelijke stichting die onderbelichte maatschappelijke onderwerpen publiekelijk aan de orde stelt, bespreekbaar maakt en agendeert bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. SIRE wil wakker schudden en mensen aan het denken zetten en doet dat door het maken van ideële, niet commerciële campagnes. Al 40 jaar met de belangeloze hulp van de media- en communicatiebranche. Sinds de oprichting in 1967 zijn dat 97 campagnes, zoals 'De maatschappij dat ben jij', 'Je bent een rund als je met vuurwerk stunt', eenzaamheid, dyslexie, overgewicht bij kinderen en 'Kort lontje'. SIRE heeft geen banden met de overheid of andere organisaties.