Gemeente Delft

Cameratoezicht stationsgebied Delft met drie jaar verlengd

Sinds mei 2006 is er cameratoezicht in het stationsgebied. Een extern bureau heeft het project 'Cameratoezicht' geëvalueerd op basis van de in 2005 gestelde doelen. Het college stelt de raad voor om het cameratoezicht te verlengen tot mei 2011. Door het cameratoezicht in het stationsgebied namen bedreigingen, mishandelingen en vernielingen fors af en nam het veiligheidsgevoel onder reizigers toe.

Het cameratoezicht in het stationsgebied is onderdeel van het programma Veiligheid en het project 'Veilig verkeren op en rond station Delft'. Conclusies uit het evaluatierapport geven duidelijk aan dat de maatregelen die op en rond het station worden genomen- met als belangrijk onderdeel daarvan het cameratoezicht- succesvol zijn. Het gaat dan om het terugdringen van overlast en het verhogen van de veiligheid van de bezoekers van het stationsgebied.

Intussen is aangegeven dat cameratoezicht in de uitgaansgebieden van de binnenstad een welkome aanvulling kan zijn op het convenant 'Veilig uitgaan'. Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast en de criminaliteit in het uitgaansgebied. In het najaar 2008 wordt een voorstel voor het uitgaansgebied uitgewerkt.Gemeente Delft